• Startsida
  • / Fortsatt stöd och hjälp till våldsutsatta

Fortsatt stöd och hjälp till våldsutsatta

Upplands Väsby kommun och ideella föreningen Mivida skriver ett nytt samarbetsavtal för åren 2019-2021. Avtalet innebär att Upplands Väsby kommun tillsammans med Mivida ska ge det stöd och den hjälp som våldsutsatta och deras barn behöver.

Foto: Mostphotos

Genom det avtal som godkändes av kommunstyrelsens miljö- och planutskott på onsdagen får Mivida ett årligt verksamhetsbidrag på 750 000 kronor under tre år. Bidraget ökas därmed med 50 000 kronor per år jämfört med föregående avtalsperiod.

Jag är stolt över det samarbete vi haft i fler år. Mivida gör ett fantastiskt arbete. De visar också ett stort engagemang för att säkerställa skolgången för de barn som måste söka skydd tillsammans med sin vårdhadshavare eller annan vuxen, säger kommunalråd Maria Fälth (KD).

Ideella föreningen Mivida hette tidigare Kvinnojouren Klara och bildades 2013. Verksamheten är partipolitiskt och religiöst obunden och bedrivs i Upplands Väsby till stöd och hjälp för utsatta kvinnor och deras barn.

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem, som drabbar var femte person i Sverige och vi är många som tillsammans måste arbeta emot det. Mivida är en central aktör med lång och gedigen erfarenhet av frågan och är ett ytterst viktigt komplement till socialtjänstens arbete med våldsutsatta, säger Elin Holmgren som är kommunens samordnare mot våld i nära relation.

Kommunen har det yttersta ansvaret för de individer som bor och vistas i kommunen och ett särskilt ansvar för målgruppen våldsutsatta och deras barn. Stödet till Mivida ska användas till bland annat rådgivning, stödsamtal samt vägledning när det gäller polisanmälan, rättsprocesser och kontakter med vården och andra myndigheter.

Att ingå i ett samarbetsavtal med kommunen är viktigt och till och med avgörande för att vi ska kunna bedriva en betydelsefull verksamhet mot våld i Upplands Väsby kommun. Fortfarande är verksamhetsbidraget alldeles för lågt i förhållande till behovet men vi upplever ett engagemang hos politiker och ansvariga i kommunen som gör att vi ser ljust på framtiden! säger Sofia Trison som är verksamhetsansvarig vid Mivida.

Mividas kvinnojour tillhandahåller även skyddat boende och i mån av plats ska socialtjänsten i Upplands Väsby kommun ha möjlighet att placera våldsutsatta och medföljande barn på kvinnojouren.

Senast uppdaterad: 15 april 2019