• Startsida
  • / Goda betyg för service till företag

Goda betyg för service till företag

Upplands Väsby kommun landar på en fjärdeplats bland de stora kommunerna i landet när Sveriges kommuner och landsting mäter den service som kommunen ger till företagen. Upplands Väsby utmärker sig därmed som en av landets företagsvänligaste kommuner.

Foto: Mostphotos

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har sedan 2010 gjort öppna jämförelser för att se hur nöjda företagare är med kommunernas service och effektivitet i myndighetsutövningen. I den senaste mätningen klättrar Väsby från 69 till 77 på nöjd kundindex. Det placerar kommunen på en fjärdeplats bland kommuner med mer än 40 000 invånare och på plats 32 totalt i landet.

Upplands Väsby ökar i stort sett inom alla områden jämfört med förra året, men de största serviceförbättringarna sker inom bygglov och miljötillsyn.

De goda betygen är ett resultat av allt fokus och engagemang från kommunens anställda. Vi ser effekterna av det förbättringsarbete som skett inom bygglovsavdelningen och den stora satsningen på Serviceutbildningen som kommunen genomfört för alla som möter företag i sin myndighetsutövning, säger Ann-Christin L Frickner (C).

Den nationella undersökningen bygger på svar från cirka 30 000 företagare, varav 224 Väsbyföretagare, som varit i kontakt med kommunerna i något myndighetsärende inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Frågorna som de besvarat berör information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet.

Mätningen visar generellt att företagare i landet fortsätter ge kommunernas service allt bättre omdömen. Nöjdheten ökar särskilt på området livsmedelskontroll. Upplands Väsby behåller inom livsmedelskontroll sin andraplats efter Upplands Bro i den nationella rankingen.

Vår satsning på Serviceutbildningen och att kompetensutveckla kommunens personal fortsätter även under 2019 och är tänkt att vara ett återkommande inslag. På så vis kan vi möta företagens efterfrågan på ett snabbt, rättsäkert och trevligt bemötande, säger näringslivschef Anders Wink.

Senast uppdaterad: 15 april 2019