Tunisien besökte Väsby

En delegation från FN:s flyktingorgan och flera myndigheter från Tunisien besökte Upplands Väsby på onsdagen. Besökarna var här för att lära av kommunens arbete med asylmottagande.

Besöket i Vilunda församlingshem.

På förmiddagen besöktes några av kommunens verksamheter. Ett besök gjordes hos Vägval vuxen – introduktionsenheten, vars syfte är att underlätta nyanländas introduktion och snabb integration i det svenska samhället. Enheten har sett goda resultat av sitt arbete och har som långsiktigt mål att individen ska etablera sig på arbetsmarknaden och i samhällslivet, vara självförsörjande och självständig. Skolverksamheten berättade hur de har hanterat de utmaningar som de ställdes inför då stora volymer av barn och ungdomar anlände under 2016-2018.

Efter en lunch på stan gjordes ett besök hos Svenska kyrkan i Vilunda församlingshem. Kommunen och Svenska kyrkan samarbetar i integrationsfrågor och besökarna fick ta del av det lokala mottagandet från kommunens och civilsamhällets perspektiv.

Det är tredje gången som FN:s flyktingorgan UNHCR som värd väljer att göra ett besök i Upplands Väsby kommun. Hösten 2016 var representanter från Turkiska regeringen på besök och 2017 besöktes Väsby av regerings- och kommunrepresentanter från Lettland. Båda gångerna var intresset fokuserat kring mottagning och integration

Delegationen bestod av två representanter från UNHCR i Tunisien, samt ett antal representanter för olika myndigheter i Tunisien.

Vi är glada över att vårt integrationsarbete uppmärksammas. Vårt pågående arbete visar goda resultat och att ett inkluderande av nyanlända är en viktig fråga för oss. Vi behöver ta till vara de resurser nyanlända bidrar med i form av arbetskraft och att de snabbt kommer in i egenförsörjning, säger kommunalråd Ann-Christin L Frickner (C).

Senast uppdaterad: 15 april 2019