Nominera till Trygghetspriset!

Nu har du möjlighet att nominera kandidater till Upplands Väsby kommuns nyinrättade Trygghetspris.

Uppmärksamma de goda insatserna inom civilsamhälle och näringsliv

Priset syftar till att öka delaktigheten i trygghetsarbetet inom Upplands Väsby kommun. Genom priset uppmärksammas de goda insatserna som görs av civilsamhället och näringslivet för ökad tryggheten i kommunen. Priset ska stödja och stimulera till insatser som främjar den gemensamma tryggheten i Upplands Väsby.

Priser kan ges för såväl praktiskt genomförande som för idé- och nyskapande verksamhet inom alla samhällsområden som bidrar till ökad trygghet i Upplands Väsby.

Nominera grupp, organisation eller företag

Du kan nominera grupp, organisation eller företag med anknytning till Upplands Väsby kommun för insatser under förra året (år 2018).

Nominering av kandidater ska innehålla en beskrivning av det arbetet eller den insats som anses bidragit till att främja tryggheten i Upplands Väsby kommun och som gör att kandidaten kvalificerar sig för trygghetspriset.

Skicka in din nominering senast 12 maj

En jury utser vinnaren som tillkännages på nationaldagsfirandet på Hembygdsgården den 6 juni. Du kan nominera kandidater fram till den 12 maj. 

Juryn består av:

  • Ordförande i kommunstyrelsens miljö- och planutskott (Oskar Weinmar, M)
  • Oppositionsråd (Mathias Bohman, S)
  • Ordförande i brottsförebyggande rådet (T.f kommundirektör, Per-Ola Lindahl)
  • Kommunens brottsförebyggande strateg (adjungerad)
  • Representant från Polis
  • Representant från kommunalförbundet Brandkåren Attunda.

Välkommen med din nominering

Nominera kandidater till Upplands Väsby kommuns nyinrättade Trygghetspris, fyll i formuläret.Senast uppdaterad: 23 april 2019