Pris för goda insatser

Upplands Väsby kommun har delat ut pris för goda insatser inom föreningslivet under året. Priserna delades ut i samband med Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 april.

Bild

Tony Berglund och Lena Hallsenius är två av årets pristagare.

Totalt delades fem priser ut där Väsbyborna varit med och nominerat vilka de ansett värdiga att vinna respektive priskategori. Här redovisas pristagarna med juryns motivering.

Årets förening: Väsby Konsthalls vänner

Till de eldsjälar som under många år med ständigt nya initiativ breddat synen på konstupplevelser i vår vardag. Utställningsutbudet är varierat och erbjuder en stor bredd och hög kvalitet. Utställningarna lockar konstnärer från såväl hela Sverige som från våra grannländer. Det sker även en positiv utveckling av att alltmer involvera konstnärer bland våra nysvenskar som bidrar med en utvecklad syn på konstupplevelser.

Årets ledare: Anders Fransson, Friluftsfrämjandet

Till en ledare med ett enormt intresse för barn. Han ser allas behov samt stöttar och leder både barn och ledare på isen. Han utbildar c:a 100 barn varje termin på skridskoskolan samt utbildar varje år nya ledare inom regionen för att säkerställa varaktigheten.

Årets unga ledare: Jonna Mjörnell, Väsby Ridklubb

Till en ledare som alltid möter barn, ungdomar och vuxna med ett stort leende. Genom sitt agerande visar hon alla hur en ska vara som vän och förebild. Hon står och verkar för en god värdegrund och allas lika värde och hon leder utifrån trygghet och öppenhet. En ledare som alltid finns där för alla unga tjejer och killar på klubben. En sann förebild som många kan lära av.

Årets Eldsjäl: Lena Hallsenius, Nattvandring.nu

Till en eldsjäl som lyssnar och finns för alla. Hon har ett stort engagemang för att bidra till ett tryggare Väsby. För alla kvällar hon varit ute och vandrat i Väsby och timmar hon lagt på förebyggande arbete i kommunen.

Jämställdhetspriset: Tony Berglund, Väsby Hockey

Till en ledare som tillsammans med några andra eldsjälar i föreningen varit enormt engagerade för att få ihop, behålla och utveckla ett ishockeylag för tjejer i Väsby. Föreningen har inte haft ett lag för tjejer sedan 1994 och det nya laget har under det året vuxit till stadiga 15 tjejer i blandade åldrar. Han kämpar för ökad jämställdhet inom Väsby Hockey och är en ledstjärna för jämställdhetsarbetet i föreningen.

Stort grattis till alla pristagare och tack för ert engagemang!

Senast uppdaterad: 6 maj 2019