Väsby gymnasium - startsida

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är för dig som inte är behörig att söka till något nationellt program. Dessa program ska ge möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till ett arbete. Utbildningen är på heltid och du följer en individuell studieplan

Skolan erbjuder dessa program:

 • Yrkesintroduktion i grupp, Hotell och turism - sökbar
 • Yrkesintroduktion enskilt
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion
 • Preparandutbildning
 • Programinriktat individuellt val - Hotell och turism - sökbar

ProgrambladPDF

Yrkesintroduktion i grupp - sökbar

Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Målet med utbildningen är att du när du är färdig hos oss är redo att börja arbeta.

På yrkesintroduktion ligger tyngdpunkten på yrkeskurser och praktik.

Programmets upplägg:

 • Åk 1 - i huvudsak teoretiska studier samt praktik under två kortare perioder.
 • Åk 2 - i huvudsak teoretiska studier samt praktik under två kortare perioder.
 • Åk 3 - teoretiska studier två dagar och praktik tre dagar per vecka.
  (Med reservation för ändringar)

Inriktning Butik och service


Inriktning Hotell och turism
Yrkesintroduktion med inriktning mot Hotell och Turism riktar sig till dig med med intresse för hotell- och turismnäringen.

 • Du anmäler ditt intresse till din lärare, studievägledare eller rektor på din skola.
 • Du får därefter träffa studievägledare eller programansvarig på Väsby nya Gymnasium.
 • Du kommer att få komma på ett studiebesök till Väsby Nya Gymnasium under våren för att se hur undervisningen går till samt äta lunch.
 • Du och din/dina vårdnadshavare kommer även att bli inbjudna till ett informationsmöte.
 • Du söker via gymnasieintagningen. Ansökningskod: IMYRKHT

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder elever till fortsatta studier på gymnasiet. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

Det individuella alternativet anpassas efter varje enskild elevs behov. Det vänder sig i första hand till ungdomar som har få betyg och svag motivation eller till ungdomar som vill ha en mer allmän inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning.

Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå individuellt alternativ.

Om du vill gå på detta program lämnar du en intresseanmälan via antagningen. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.


Språkintroduktion

Språkintroduktion ska ge ungdomar mellan 16-18 år som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.

Eleven måste påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år. För asylsökande och för de som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyllt 18 år.

Om du vill gå på detta program lämnar du en intresseanmälan via antagningen. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.


Preparandutbildning

Preparandutbildning ska ge eleven behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesförberedande program.

Utbildningen är anpassad för en elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Den utformas för en enskild elev och ska pågå i högst ett år. Det ska också vara möjligt för en elev att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid.

Om du vill gå på detta program lämnar du en intresseanmälan via antagningen. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Programinriktat individuellt val med inr. Hotell och turism - sökbar

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som saknar behörighet till ett yrkesprogram.

För att antas krävs att eleven har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, alternativt godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som hen läser de kurser som saknas för behörighet.

Du söker via gymnasieintagningen. Ansökningskod: IMPROHT


Tipsa en kompis

Sidansvarig John Gustafsson

Väsby Gymnasium      Växel: 08-590 970 00      E-post: elin.wallgren@upplandsvasby.se
Besöksadress: Love Almqvists torg 1, 194 77 Upplands Väsby