Tillgänglighet

Upplands Väsby kommun ska vara tillgänglig för alla. Om du har en funktionsnedsättning ska du kunna delta i samhället utifrån dina egna förutsättningar som alla andra. Kommunen har därför ett nära samarbete med de handikapporganisationer som är verksamma inom Väsby.

Kommunen har en handikappolitisk plan

Det kommunala funktionsrättsrådet har tagit fram en handikappolitisk plan. Denna har även antagits av kommunen. Planen är ett redskap för förbättringar som hela den kommunala verksamheten ska arbeta med. Det gäller oavsett om det handlar om fysisk planering, byggande, utbildning, arbetsmarknad, fritid eller social omsorg. Planen grundar sig på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning från 2006.

Information om funktionsrättsrådet

Handikappolitisk plan för Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 15 januari 2019
Bygga, bo och miljö