Kungörelser

När bygg- och miljönämnden har fattat beslut i ett ärende om lov eller förhandsbesked ska beslutet delges sökande, fastighetsägare och eventuella personer som lämnat synpunkter.

Information skickas även i brev till kända sakägare.
Om det rör sig om ett stort antal personer som ska få information kungörs det även via kommunens webbplats. Dessutom ska beslutet också kungöras i Post- och Inrikes tidningar.

För att hitta kungörelser på Post- och Inrikes Tidningars webbplats följer här en guide hur du hittar rätt.

  • Gå in på webbplatsen www.poit.se.länk till annan webbplats
  • Välj "Sök kungörelse" i listan till vänster.
  • Välj avancerad sökning.
  • Välj tidsperiod.
  • Under namn/uppgiftslämnare skriv "Upplands Väsby kommun".
  • Tryck på sök.

Du får nu fram alla bygglov som blivit beviljade i Upplands Väsby Kommun.

Beviljad bygglov med många berörda:


Grannehörande

Grannehörande kallas det när grannar eller andra sakägare som berörs av åtgärden får möjlighet att säga sin mening. Grannehörande sker bara när bygglovsansökan innehåller avvikelser från detaljplanen.

Om många personer berörs brukar man annonsera om grannehörandet i post – och inrikes tidningar eller här på hemsidan.

Senast uppdaterad: 14 november 2019
Bygga, bo och miljö