Fyrklövern

I projektet Fyrklövern byggs den moderna småstaden genom att omvandla befintlig bebyggelse och förtäta med nya innovativa lösningar. Fyrklövern ligger söder om Väsby centrum och ramas in av vägarna Dragon-, Mälar- och Husarvägen.

Under 2019 inleder vi ett omfattande ombyggnadsarbete i centrala Upplands Väsby. Delar av Mälarvägen, mellan trafikplats Glädjen och Dragonvägen, ska byggas om. Sträckan ska få två körfält i vardera riktningen. Delar av Husarvägen och Ekebovägen kommer även att byggas om. Både Mälar- och Husarvägen kommer att få en mer stadsmässig karaktär. Samtidigt ska nya gång- och cykelvägar byggas och träd ska planteras på bägge sidor av vägarna. Arbetet görs som en del av byggprojektet Fyrklövern och kommer att ske i etapper under en fyraårsperiod.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2019
Bygga, bo och miljö