Östra Frestaby: LSS-boende på Skvaltagatan

På Skvaltagatan 2 byggs ett nytt LSS-boende. Boendet planeras ha 6 lägenheter.

Byggstart planeras till sommaren 2019 och beräknas vara klart under våren 2020.

Boendet kommer ha 6 lägenheter om 43 kvadratmeter med allrum/kök, sovrum, badrum och hall. Det kommer också finnas gemensamhets-utrymmen för de boende, personalutrymmen samt en gemensam trädgård.

Byggnaden uppförs i markplan med träfasad i röd kulör och plåttak i bandtäckning. Dörrar och glaspartier kommer ha en grå ton.

Östra Frestaby: LSS-boende på Skvaltagatan
1 Uppdrag
2 Upphandling
3 Byggstart
4 Pågående arbete
5 Slutbesiktning
6 Projektet avslutat

Under vecka 8 lägger genomförs etapp två av stenläggningen utomhus. Innomhus utförs olika installationer samt väggar och tak spacklas och målas.

Vecka 9 monteras ventialtionsaggregatet samt innedörrar och köket levereras.

Beställare: Social- och omsorgskontoret

Byggherre: Kontoret för samhällsbyggnad

Generalentreprenör: Ulvsunda bygg AB

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Väsby Direkt, 08 - 590 970 00, tryckval 5 eller via mejl vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 18 februari 2020
Bygga, bo och miljö