Naturvård, parker

Upplands Väsby kommun har som uppgift att vårda den natur som finns i kommunen.

I Upplands Väsby kommun finns det tre naturområden som är naturreservat och därför är långsiktigt skyddade för sin värdefulla natur.

Kommunen arbetar aktivt med naturvård genom att bland annat bevara och utveckla den biologiska mångfalden.

I Upplands Väsby finns flera fiskevatten. Förutom Mälaren så finns Oxundasjön, Fysingen, Edssjön samt Norrviken. Ibland gäller fiskeförbud.

I Väsby finns ett antal parker och grönområden. Du kan till exempel mata änderna i Järnvägsparken eller besöka fjärilsparken i Suseboparken.

Kommunen vill skydda träd och annan vegetation eftersom de bidrar med många ekosystemtjänster som vi människor är beroende av.

Inte mindre än sex sjöar ligger helt eller delvis inom Upplands Väsby kommungränser.

Allemansrätten ger dig möjligheten att ströva fritt i naturen. Men du har ett ansvar mot natur och djurliv samt mot markägare och andra besökare.