Väsby gymnasium - startsida

Betygsutlämning

Skolan avsätter en dag efter studenten för eleverna att hämta sitt Examensbevis alt. Studiebevis. Examensbeviset lämnas enbart till student alt. ombud med underskriven fullmakt. Examensbeviset kan skickas hem i samband med studenten enbart om eleven skrivit under ett godkännande på skolan samt lämnat frankerat kuvert till administratören.

Skolan sparar en kopia på elevens Examensbevis alt. Studiebevis efter avslutad utbildning i 3 år, därefter skickas kopiorna till kommunarkivet.

Tidigare elev kan få en kopia på kopian mot en administrationsavgift på 50 kr. Pengarna sätts in på detta postgiro: 5043-5, Skriv i meddelande: Avgift betygsutdrag. Till kodsträng 6048000-3190-4500 Betyget lämnas ut efter betalning.

Om man slutat skolan med betyg från det gamla betygssystemet kan man få ett Samlat betygsdokument alt. kopia på Slutbetyget hemskickat mot samma avgift. (Slutbetyg äldre än 3 år samt från Vilunda Gymnasium finns i kommunarkivet. Kontakta kommunarkivet@upplandsvasby.se)


Översättning av betyg

Skolan erbjuder alla elever att få sitt Examensbevis alt. Studiebevis även på engelska i samband med studenten. (OBS! ska meddelas administrationen innan ett angivet datum). Önskar man sina betyg på engelska i efterhand hänvisar vi till auktoriserad översättningsbyrå.


Inskick av betyg till den gemensamma betygsdatabasen

I samband med studenten varje år skickar skolan in examensbevisen till den gemensamma betygsdatabasen. Om en elev i efterhand prövat kurser och därmed fått ett examensbevis hänvisas eleven att själv skicka in sitt examensbevis. Detta gäller även om en elev läst ett fjärde år och blir klar under året.

Tipsa en kompis

Sidansvarig John Gustafsson

Väsby Gymnasium      Växel: 08-590 970 00      E-post: elin.wallgren@upplandsvasby.se
Besöksadress: Love Almqvists torg 1, 194 77 Upplands Väsby