Väsby gymnasium - startsida

Prövningskalendarium 2018/2019

Period 1:

Anmälan sker genom deltagande på informationsmöte torsdag 18/10 kl. 15:00
Prövningstillfälle torsdag 8/11  kl. 15:00-17:00.

Ämnen möjliga att pröva: Naturkunskap ,biologi, idrott, samhällsämnen, psykologi, religion, sociologi, matematik, fysik, svenska, engelska, ekonomiska ämnen, juridik,bild, moderna språk, geografi

Period 2:

Anmälan sker genom deltagande på informationsmöte torsdag  17/1 kl. 15:00
Prövningstillfälle torsdag 31/1 kl. 15:00-17:00

Ämnen möjliga att pröva: Naturkunskap ,biologi, idrott, samhällsämnen, psykologi, religion, sociologi,kemi, fysik, svenska, ekonomiska ämnen, juridik, bild, moderna språk, geografi

Period 3: Anmälan sker genom deltagande på informationsmöte torsdag 11/4 kl: 15:00
Prövningstillfälle torsdag 25/4 kl. 15:00-17:00 

Ämnen möjliga att pröva: idrott, samhällsämnen, psykologi, religion, sociologi, matematik, kemi, fysik, svenska, engelska, ekonomiska ämnen, juridik, bild, moderna språk, geografi

Period 4: 

Anmälan sker genom deltagande på informationsmöte tisdag 11/6 kl. 15:00
Prövningstillfälle: Ej klart! 

Ämnen möjliga att pröva: Naturkunskap, biologi, idrott, samhällsämnen, psykologi, religion, sociologi, kemi, fysik, svenska, matematik, ekonomiska ämnen, juridik, bild, moderna språk, geografi

Information om prövning

Det finns fyra prövningsperioder per läsår, i augusti före skolstart, i november, i februari och i maj. I alla kurser erbjuds prövningstillfälle minst en gång per år, se prövningskalendariet ovan. För att anmäla dig och delta i en prövningsperiod kommer du på informationsmötet för perioden. Du ska själv kontakta läraren för att ta reda på vad som krävs inför prövningen. Om du gjort anmälan till en prövning men uteblir vid prövningstillfället räknas det som en fullgjord prövning.  

Följande typer är möjliga:

  • F-prövning - kostnadsfritt. F-prövningar kan ske högst två gånger per kurs. Om särskilda skäl föreligger kan rektor bevilja ytterligare prövning.
  • Förtida prövningar (om elev vill göra en prövning istället för att läsa kursen), godkänt av biträdande rektor eller stude och yrkesvägledare. - kostnad 500 kr (betalas i förväg). Denna prövning måste vara genomförd senast under den prövningsperiod som infaller före kursens slut.  Elever som pga skol eller programbyte behöver göra prövningar på kurser som eleven ej har läst sker detta utan avgift.

En prövning omfattar som regel hela kursen

För elev som fått F på en kurs kan läraren i enskilda fall låta eleven göra en delprövning på vissa delar av kursen. Eleven ska efter överenskommelse med läraren genomföra delprövningen senast andra prövningstillfället efter det att betyget satts.

Om du vill göra en prövning av en kurs efter studenten

Efter avslutad gymnasieutbildning hänvisar vi i första hand till kommunens vuxenutbildning. Efter studenten har du även möjlighet att pröva kurser du blivit godkänd i,en konkurrensprövning. Avgiften för dessa prövningar är som regel 500 kr. Se kommunens hemsida för mer information.

I de fall där det rör sig om enstaka kompletteringar beviljar vi nyblivna studenter att göra en prövning i prövningsperiod 4. Avgiften är 500 kr och skall betalas innan prövningstillfället.

I de fall där du ska betala avgift för att pröva en kurs:

Pengarna sätts in på detta postgiro: 5043-5, Skriv i meddelande: Avgift prövning. Till kodsträng 4051200-3190-450. Medtag kvitto på genomförd betalning till prövningstillfället.

Vid frågor kring prövningar: ta kontakt med Tora Lundblad (tora.lundblad@upplandsvasby.se)


Tipsa en kompis

Sidansvarig John Gustafsson

Väsby Gymnasium      Växel: 08-590 970 00      E-post: elin.wallgren@upplandsvasby.se
Besöksadress: Love Almqvists torg 1, 194 77 Upplands Väsby