Väsby gymnasium - startsida

Plugga smart

Gymnasiestudier ställer höga krav på självständighet, god planering och studieteknik. Det hör därför till det första du bör lära dig. Gör du det kommer du att lära dig mer, samtidigt som du känner mindre stress och får mer tid över till annat. Hur du bör studera varierar till viss del mellan olika ämen och uppgifter, men det går ändå att ge en hel del allmänna tips. Eftersom jag som har skrivit denna text (Albin Gripe) är historia- och samhällskunskapslärare utgår råden dock mer från den typen av ämnen.

Utnyttja lektionerna


 
För att lyckas väl i dina studier kommer du att behöva ägna tid åt att plugga efter skoltid. Att räkna med att du hinner göra merparten av allt skolarbete utanför skolan är dock antagligen ett misstag. Sannolikheten är stor att du inte orka lägga den tid som krävs när du väl är hemma. Du kommer heller inte att kunna få den hjälp från läraren som du kanske hade behövt, vilket leder till att du lär dig mindre. Se därför till att utnyttja lektionerna och tiden i skolan så effektivt som möjligt, så får du tid till annat när skoldagen väl är slut.
 

Planera dina studier och skapa regler för dig själv


 
Skapa dig en bild av vad du behöver göra och planera in när du ska göra det. Ett råd är att dela upp studierna så att du pluggar ungefär lika länge varje dag, även om du har en förhållandevis lugn vecka utan större inlämningar, prov eller liknande. På så sätt slipper du panikplugga och lär dig bättre.
 
Bestäm också var du ska plugga. Antagligen är du effektivare om du stannar kvar i skolan eller på biblioteket än om du sitter hemma, där du nog har mer annat som distraherar dig. Pröva gärna att sätta upp regler för dig själv, såsom att du inte får gå hem och spela datorspel eller använda facebook förrän du pluggat en viss tid eller gjort ett visst antal uppgifter.     
 

Börja i tid              


 
Vänta inte med uppgifter utan gör det till en vana att ägna tid åt dem direkt när du får dem. Se till att du har förstått instruktionerna och koll på hur du ska göra och ungefär hur lång tid det kommer att ta. Då kommer du också att upptäcka i tid om du behöver fråga läraren om något som rör uppgiften. Det kommer även att starta tankeprocesser som gör det lättare för dig att genomföra uppgiften nästa gång du tar i tu med den.

Ta pauser


 
Det är viktigt att du tillåter dig själv att ta pauser. Både för att orka behålla fokus och för att belöna dig själv. Var dock noga med att inte låta pauserna ta mer tid än själva studierna. Ett tips är att bestämma på förhand när du ska ta paus och hur lång paus du ska ta.

Följ instruktionerna och bli medveten om bedömningskriterierna

Det är alltid positivt att lära sig nya saker. För att nå höga betyg bör du dock fokusera på de kunskaper som hör till kursens mål. Se till att du är väl insatt i vilka kunskaper du kommer att bedömas på och ansträng dig för att visa att du har dessa. Enklaste sättet är att vara noggrann med att följa lärarens instruktioner och att alltid ta hänsyn till de bedömningskriterier och den feedback du får. — Tveka inte att fråga läraren om du känner dig osäker!
 

Skapa dig överblick över det du ska plugga på


 
Börja alltid med att skapa dig en överblick över det du studerar genom att skumma igenom det material du har fått att läsa på. Lägg märke till rubrikerna och sådant som lyfts fram speciellt i texten, genom exempelvis markeringar eller illustrationer. Fundera särskilt över var du kan tänkas finna svaren på frågeställningar du har fått av din lärare.
 

Fokusera på att förstå, strukturera och analysera


 
För att plugga rätt måste du ha en god uppfattning om vad för sorts kunskap det är du ska utveckla/lära dig och redovisa för din lärare. Många gör misstaget att tro att inlärning bara handlar om att kunna återge information, och försöker därför att memorera det läraren sagt eller vad som står i en text på samma sätt som om orden saknade mening. Det är dock aldrig det som är syftet. Även om fakta är grunden för den mesta av all kunskap är det först när den sätts in i ett större sammanhang som den blir betydelsefull. På motsvarande sätt saknar allmänna resonemang och teorier mening om de inte kan förtydligas genom mer konkreta exempel. Ägna därför tid åt att göra detta.

En viktig grundregel är att det nästan aldrig är detaljerna som är det viktigaste i ett resonemang (exempelvis i ett kapitel i en lärobok). Det du bör fokusera på är istället poängerna författaren eller läraren vill få fram, innebörden av viktiga begrepp och sambanden mellan olika begrepp och mellan olika fakta och påståenden. Strävar du efter höga betyg bör du även försöka dra egna slutsatser av det du får reda på. Fundera också över om det du läst eller hört väcker frågor som kan uppfattas som intressanta. Om du gör allt detta kommer du helt säkert att nå högre studieresultat än annars. Du kommer även ha övat dig i att tänka, istället för att bara minnas!    
 
Läs gärna detta exempel som fördjupning

Använd hjälpmedel, anteckningar och bilder

De flesta behöver göra mer än att bara läsa, lyssna eller se för att lära sig effektivt. Ett viktigt råd är att ta ställning till vad som är viktigt och sedan strukturera och lyfta fram detta. Ett enkelt tips är att stryka under viktiga stycken i texter du läser (med blyerts eller på datorn) och/eller att bearbeta innehållet i form av anteckningar och sammanfattningar.  

Vissa får ut mycket av att göra mindmaps/tankekartor, vilket både kan göras med papper och penna och på datorn med hjälp av exempelvis Freemind. Tycker du att det är tungt att behöva skriva hela tiden kan du också ta hjälp av datorns eller mobilens röstninspelare för att göra anteckningar. Har du svårt att skriva- och läsa är det dock fortfarande mycket viktigt att du ändå tränar på detta.    

Kontrollera vad du kan

Det är ett vanligt misstag att tro att man kan något tillräckligt bra bara för att man känner igen något man hör eller läser. Nöj dig inte med detta utan förhör dig själv genom att förklara med dina egna ord och exempel. Enklaste sättet är att ta hjälp av någon annan.
 

Ta hjälp av varandra

Forskning visar att man i allmänhet lär sig bättre om man pluggar tillsammans med andra. Dels blir det roligare, dels lär man sig genom att förklara för varandra och ta del av andras förklaringar.  
 

Ta hjälp av läraren

Läraren finns för dig och vill inget hellre än att du ska lyckas väl i dina studier. Lyssna noggrant på din lärares förklaringar och ställ följdfrågor, be om hjälp när du känner att du behöver det och se till att du utnyttjar de möjligheter till feedback som du får.

Ge inte upp

Det kan ibland kännas svårt eller tråkigt att plugga. Kanske lär du dig inte det du vill så bra som du vill, kanske vill du hellre göra något helt annat. Det är då viktigt att du inte ger upp. Sätt istället upp lättare mål, och försök att tänka långsiktig. Det du lär dig nu kommer du förhoppningsvis ha nytta av i framtiden. Även om du inte når de betyg du hoppats på direkt kommer du att bli allt bättre på att studera och tänka i allmänhet om du övar på det, och det kommer i sin tur antagligen att leda till högre studieresultat framöver.  
 
Glöm för all del inte att ha förbaskat roligt också. Skolan är inte allt och ibland... bara ibland... kan en stunds datorspelande eller en tur på stan vara precis det som krävs för att få tillbaka orken och motivationen.   

 
 

Tipsa en kompis

Sidansvarig John Gustafsson

Väsby Gymnasium      Växel: 08-590 970 00      E-post: elin.wallgren@upplandsvasby.se
Besöksadress: Love Almqvists torg 1, 194 77 Upplands Väsby