Gymnasium

Upplands Väsby har ett brett utbud av gymnasieutbildningar. Det inkluderar teoretiska, yrkesinriktade och specialutformade program på både kommunala och fristående skolor. Du som bor inom Stockholms län kan fritt ansöka till alla gymnasieprogram på alla gymnasieskolor som finns i länet. Du ansöker via Gymnasieantagningen i Stockholms län.

Lämna synpunkter eller klagomål - gymnasium

Gymnasieskolor i kommunen

I Upplands Väsby finns det två gymnasium att välja mellan; ett fristående och ett kommunalt.

Val och antagning

Det är gymnasieantagningen i Stockholms län som sköter antagningen till gymnasiet. Du gör din ansökan på deras webbplats.

Byta skola eller program

Om du vill byta skola eller program under din gymnasietid ska du vända dig till den skola du vill söka till.

Betyg och bedömning

Det är dina lärare som bedömer din kunskapsutveckling och sätter betyg. Om du fullföljer din utbildning får du ett examensbevis.

Ekonomi, studiebidrag

När du läser på gymnasiet får du studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Det kan du få till och med vårterminen det år du fyller 20.

Mat, lunch

Att få i sig god och nyttig mat är viktigt. Vad vi har för matvanor har stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande.