Resor och inneboende

Om du går i förskoleklass till årskurs nio kan du få rätt till skolskjuts om du har lång färdväg, farlig skolväg eller om du har någon funktionsnedsättning. Du som är folkbokförd i kommunen, går på gymnasiet och har rätt till studiehjälp kan istället söka om ett ekonomiskt stöd.

Skolskjuts, skolresor

Som elev förskoleklass till nio kan du få rätt till skolskjuts om du har lång färdväg, farlig skolväg eller om du har någon funktionsnedsättning.

Utflykter

Förskolor och skolor anordnar ibland utflykter som en del av undervisningen. Kostnader för utflykter ska vara frivilliga.

Säkerhet

Förskolechefer och rektorer ansvarar för att det finns rutiner vid skolresor och utflykter samt att alla inblandade är medvetna om dessa.

Inneboende, inackordering

Du som är folkbokförd i Upplands Väsby och går en gymnasieutbildning och är berättigad till studiehjälp kan söka om ekonomiskt stöd.