Vägledning, validering

Här kan du boka tid för att få vägledning om du planerar att börja studera. Du kan också läsa om olika sätt att bedöma din kunskapsnivå inför dina studier.

När kan jag boka vägledningssamtal?

Bor du i Upplands Väsby kan du boka vägledningssamtal om du:

 • Vill ha vägledning kring dina framtidsplaner och få stöd i att nå dina yrkesmål.
 • Vill få hjälp med planering för att läsa mot slutbetyg eller gymnasieexamen.
 • Vill ha information om vidare studier på högre nivå och om arbetsmarknaden.
 •  

Inför ditt besök kan du skriva ner tankar och funderingar som du har. Ta även med dig betyg och andra handlingar som kan vara viktiga för samtalet.

Drop-in för enklare vägledning

Under drop-in kan du få hjälp med kortare vägledning och med ansökan till kurser eller SFI. Du kan också använda våra datorer för att söka information med mera.

Drop-in är bemannat av studie-och yrkesvägledare följande tider:

 • tisdag 09.30–11.30
 • onsdag 13.00–15.00
 • torsdag 15.00–17.30.

 Du besöker oss på Anton Tamms väg 1.

Du har rätt att studera på vuxenutbildningen om:

 • Du är minst 20 år och saknar grundskole- eller gymnasieutbildning.
 • Du är under 20 år och har gymnasieexamen eller studiebevis.
 • Du vill läsa kurser för att få ett fullständigt slutbetyg eller gymnasieexamen.
 • Du har en avslutad gymnasieutbildning och söker kurser för att bli behörig till en utbildning på högre nivå. Det gäller även om du har utländsk gymnasieutbildning.
 • Du saknar gymnasieutbildning och söker ett kurspaket.
 • Du är arbetssökande och söker ett yrkespaket. Detta gäller även ifall du har slutfört gymnasieskolan. Bifoga intyg att du är inskriven på arbetsförmedlingen.
 • Du har ett fullständigt slutbetyg eller gymnasieexamen och vill läsa upp underkända betyg.
 • Du har gått klart gymnasiet och jobbar och söker kurspaket som krävs för att bli behörig på högre nivå. Det gäller även om du har utländsk gymnasieutbildning.

Du har inte rätt att studera på vuxenutbildningen om:

 • Du är under 20 år och har "utdrag ur betygskatalogen". Du behöver ett dispensintyg.
 • Du redan har fått (minst) betyget G/E i kursen. Samma gäller om du söker kurser för att höja ditt meritpoäng och kursen inte behövs för att bli behörig. I dessa fall hänvisas du till att göra prövning i kursen.
 • Du har en hel godkänd yrkesutbildning och vill läsa ett nytt fördjupningspaket.
 • Du söker många olika kurspaket. Då kommer du att hänvisas till studievägledning.
 • Du söker ett yrkespaket trots att du redan läst en utbildning tidigare.
 • Du söker till ett yrkespaket trots att du har slutfört gymnasiet och jobbar.

För mer information om dispensintyg kontakta vagvalunga@upplandsvasby.se.

Nivåtest kan du göra om du saknar betyg sedan tidigare eller är osäker på dina förkunskaper. Du kan göra nivåtest i ämnen som svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Det finns anpassade nivåtester för dig som har läs- och skrivsvårigheter. Du kan inte göra nivåtest i ett ämne som du just nu läser inom vuxenutbildningen.

När kan jag göra nivåtest?

Nivåtest kan du göra på:

 • måndag 09.00
 • torsdag 13.30
 • fredag 09.00.

Nya tider för att göra nivåtest från och med vecka 42:

 • måndag 09.00
 • torsdag 13.00

Hur anmäler jag mig till nivåtest?

Du anmäler dig genom att mejla,ringa eller besöka studievägledare på drop-in. Testet gör du på Vuxenutbildningen. Resultatet hämtar du ut under våra drop-in tider.

Du ska vara folkbokförd i Upplands Väsby kommun för att utföra nivåtest hos oss. Bor du i en annan kommun ska du kontakta din hemkommun för att göra nivåtest.

Att göra prövning är ett sätt att få betyg i kurser. Inför en prövning studerar du på egen hand. Sedan gör du slutprov eller nationellt prov på hela kursen. Prövning kan göras av dig som:

 • Har goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg.
 • Har fått underkänt eller godkänt på kurser och vill höja betygen.

Hur anmäler jag mig till prövning?

Du anmäler dig genom att kontakta någon av våra skolor. Gå in i kurskatalogen i webbansökan och leta upp kursen du vill göra prövning i. Gå sedan in under fliken "skolor". Där hittar du kontaktuppgifter till skolorna.

Du är behörig att göra en prövning från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Avgiften är 500 kronor. Skolan kan ge dig mer information om när och hur prövningen går till.

Tänk på att om du har fått betyget IG eller F när du har läst kursen vid Vuxenutbildningen och kan visa det är prövningen gratis.

När du har läst några enstaka kurser kan du beställa ut dina betyg. Det gör du genom att logga in på ditt studerandekonto i webbansökan. Sedan gör du en beställning under fliken Beställningar. Du kan välja att få betygen hemskickade eller komma hit och hämta personligen. Det tar cirka 10 arbetsdagar att få dina betyg när du gör beställningen.

Det går också bra att mejla om du inte har ett studerandekonto. Skicka ditt namn, personnummer och vilka kurser du vill beställa till vuxenutbildningen@upplandsvasby.se.

Har du läst kurser på Vuxenutbildningen och vill sätta ihop allt till ett slutbetyg eller gymnasieexamen? Då behöver du först boka tid hos en studie- och yrkesvägledare.

Senast uppdaterad: 1 oktober 2019
Förskola och skola