Förtroendemannaregistret

Förtroendemannaregistret

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Nämnder och utskott

Styrgrupper och råd

Bolag

Övrigt

Partier

Senast uppdaterad: 10 februari 2020
Kommun och politik