Kommunens krisorganisation

När en stor olycka eller katastrof sker är det kommunens ansvar att informera dig som medborgare om vad som händer. För att kunna göra detta på bästa sätt har kommunen en krisorganisation.

Kommunen har en central krisledningsorganisation. Den kan kommunen välja att aktivera i följande fall:

  • När en kris eller olycka sker.
  • När en situation eskalerar till att bli en kris eller olycka.

Krisorganisationen består både av tjänstemän och av politiker. De utbildas och övas regelbundet i hur de ska hantera allvarliga händelser. Som stöd för krisorganisationen finns en krisplan.

Ta del av aktuell information vid en kris

Vid en kris samverkar flera myndigheter och organisationer. På Krisinformation.se kan du enkelt ta del av all aktuell information från ansvariga myndigheter.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Om det sker en svår störning i en samhällsfunktion eller en stor olycka, har Väsby ett varningssystem som heter VMA.

Information vid en kris

Vid en stor olycka, kris eller extraordinär händelse går kommunen ut med information i sina egna kanaler. Även Sveriges Radio går ut med information.

Samverkan i länet

Upplands Väsby kommun är en del av Samverkan Stockholmsregionen. Det är en satsning som drivs av ett 40-tal aktörer.

Stöd vid en kris

Vid nödsituation ska du alltid ringa 112. Om olyckan redan varit framme kan du få stöttning av någon av kommunens resursgrupper.

Skyddsrum

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum. Tillsammans har de plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen ger fysiskt skydd vid krig.

Skydd mot olyckor

Varje kommun ska ha ett handlingsprogram som beskriver kommunens arbete vid olyckor.

Kemikalieolyckor

I Upplands Väsby finns inga företag som utgör en risk för kemikalieolyckor. Däremot kan kemikalier transporteras genom Väsby.

Försäkringar

Kommunen har olika försäkringar för olika ändamål. Till exempel finns det en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Elavbrott, styrel

Om det skulle bli elbrist är det viktigt att kunna prioritera vilka elanvändare som ska få tillgång till el. Därför har Energimyndigheten utvecklat Styrel.