Väsby gymnasium - startsida

Övrig personal/admin.

Soodabeh Bashi Usefzadeh

Studie- och yrkesvägledare

Ansvarig för inskrivning av elever på introduktionsprogrammen
Tjänstledig

Tel: 08-5909 72 69  soodabeh.bashi.usefzadeh@edu.upplandsvasby.se

Majid Eshaghi

IT-tekniker

Tel: 08-5909 78 51
majid.eshaghi@edu.upplandsvasby.se

Anders Götsén

Studie-och yrkesvägledare

Ansvar för för ekonomi, samhälls, natur, teknik- programmet.  

Tel: 073-9104809 / 08-590 978 10

anders.gotsen@edu.upplandsvasby.se

Kerstin Niemi

Studie-och yrkesvägledare

Ansvarig för inskrivning av elever på Språk och Introduktionsprogrammet, Hotell och Turismprogrammet..

Tel: 08-59097326                                      kerstin.niemi@edu.upplandsvasby.seAmanuel Melki

Campusledare

Tel: 08-5909 77 88 eller  0739-104478

amanuel.melki@edu.upplandsvasby.se


Haney Momeni

Kurator
Ansvar för ekonomi, samhälls, natur, teknik, hotell och turismprogrammet  

Tel: 08-5909 71 15
Mobil: 073-910 41 15
haney.momeni@edu.upplandsvasby.se

Mari-Louise Nordlund

Skoladministratör (personaladm, lön, fakturering, SL-kort, beställningar, vikarier)

Tel: 08-5909 7806
mari-louise.nordlund@edu.upplandsvasby.se


Stella Vadelius

Skoladministratör/Vfu-samordnare (elevadminstration, betygsutdrag, intyg, passerkort, nycklar, miljö, SBA)

Tel: 08-5909 72 64
stella.vadelius@edu.upplandsvasby.se

Elin Wallgren

Administrativ chef

Tel: 08-5909 78 68
elin.wallgren@edu.upplandsvasby.se

Josefine Weståker


Studie-och yrkesvägledare/Csn-frågor
Ansvar för Hotell och Tursimprogrammet/ IA-programmet.

Föräldraledig

                                      Tel: 08-59097624
                                      josefine.westaker@edu.upplandsvasby.seTipsa en kompis

Sidansvarig John Gustafsson

Väsby Gymnasium      Växel: 08-590 970 00      E-post: elin.wallgren@upplandsvasby.se
Besöksadress: Love Almqvists torg 1, 194 77 Upplands Väsby