Blå parken

Våren 2017 började vi bygga den nya stadsparken – Blå parken. Den kommer erbjuda en plats för skoj, umgänge och avkoppling – oavsett var i Upplands Väsby du bor.

Bild

Vy över Blå parken. Illustration: Funkia

Namnet Blå parken är ett resultat av en namntävling, där Väsbybor först fick komma med förslag på namn till parken. För att sedan rösta på det namnförslag som man gillade bäst. Blå parken var en klar vinnare, med en fyndig koppling till de Blå husen och parkens vattentema.

Vi siktar på att parken står klar våren 2020.

  • 940 kvadratmeter ängsmark
  • 3 485 kvadratmeter gräsmatta
  • 1 linbana
  • 153 träd varav 77 är nyplanterade
  • 1 grillplats med 3 grillar
  • 270 kvadratmeter stort bryggdäck

Blå parken och stråket uppfyller 25 av kommunens 33 strategier för en hållbar framtid.

Ett hållbarhetstänk är genomgående för utformningen av hela parken. Områdets damm konstrueras på ett sätt så att den kan hantera kvarterens dagvatten. Dagvattenhanteringen är en viktig karaktärsgivande detalj i området. Vattnet kommer att rinna i en öppen ränna genom kvarteren, ner till dammen och på så sätt skapa en "levande" känsla i området.

Lekparken som ska byggas har en vatteninriktning och även den har en tydlig hållbarhetsprofil. Lekparken placeras mot centrum och torget där service erbjuds, vilket är bra utifrån ett föräldraperspektiv.

Illustration av parken och dammen

Parken och dammen. Illustration: Funkia

Längs stråket kommer det finnas plats för umgänge och avkoppling i bästa läget för eftermiddags- och kvällssol.

Illustration av stråket

Stråket. Illustration: Funkia

Centralt i parken kommer det att finnas en öppen yta med plats för aktiviteter och tillställningar – både för vardag och fest.

Illustration av torget och parken

Torget och parken. Illustration: Funkia

De delar av Blå gatan och Drabantgatan som ansluter till Blå parken kommer utformas som gångfartsområden. Det innebär att olika typer av trafikanter kommer dela på den gemensamma ytan. Trafiken i ett gångartsområde sker på fotgängarnas vilkor.

Illustration av gångfartsområdet

Gångfartsområdet. Illustration: Funkia

Senast uppdaterad: 18 december 2019