Utförare inom förskola och skola

Här hittar du som är eller vill bli utförare inom förskola och skola nyttig information.

Klicka på E-tjänst för utförare av barnomsorg/skola för att ansöka om behörighet. Du kan även avanmäla befintlig behörighet.

Här registrerar du även ny enhet, och nya placeringar av barn/elever.

Från och med juni 2018 kommer Upplands Väsy kommun publicera ersättningsunderlagen i en ny E-tjänst Visa ersättning för utförare. Tjänsten nås med hjälp av BankID för personer med behörighet till denna tjänst. Behörigheten beställs via E-tjänst (se ovan). Brevet om Visa ersättningar som mejlades till utförarna 2018-05-25.

Lathund för Visa ersättningar. 

Underlaget finns tillgängligt efter den 15:e varje månad. Kommande utbetalning är endast preliminärberäknad.

Kontrollera listorna och återkom om något inte stämmer senast den sista i månaden. Vi backar 1 månad med korrigeringar från det att vi får information från er.  

Grundbeloppet beräknas och utbetalas månadsvis för innevarande månad och utifrån antalet inskrivna barn den 15:e i månaden.

För utförare i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent av omsorgsmaterial, administration och lokalkostnadsersättning.

Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för omsorg, material med mera.

Ett barn räknas som tre år från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år.

Utbetalningarna av ersättningen sker omkring den 18:e varje månad.

Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för undervisning, material med mera.

I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp kan utgå enligt särskild rutin efter ansökan. För leverantör i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent. Ersättning för svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet till årskurs 1–9.

Anmäl studieavbrott

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast registrera avbrottet i Ungdoms -och elevdatabasen.

Ersättningsnivåer 2019

Utbildningsnämnden fastställer bidragen till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg, grundsärskola och nyanlända utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget.

Allmän förskola

Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september–31 maj.

Barn 1-5 år

I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd.

Förskola 1-2 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

109 025 kr

109 025 kr

Lokalkostnadsersättning

17 809 kr

17 809 kr

Administration

3 805 kr

3 805 kr

Momskompensation

7 838 kr


Total summa:

138 477 kr

130 639 kr

Förskola 1-2 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

76 071 kr

76 071 kr

Lokalkostnadsersättning

13 357 kr

13 357 kr

Administration

2 683 kr

2 683 kr

Momskompensation

5 527 kr


Total summa:

97 636 kr

92 109 kr

Förskola 3-5 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

85 321 kr

85 321kr

Lokalkostnadsersättning

17 809 kr

17 809 kr

Administration

3 094 kr

3 094 kr

Momskompensation

6 373 kr


Total summa:

112 596 kr

106 224 kr

Förskola 3-5 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

62 594 kr

62 594 kr

Lokalkostnadsersättning

13 357 kr

13 357 kr

Administration

2 279 kr

2 279 kr

Momskompensation

4 694 kr


Total summa:

82 923 kr

78 229 kr

            

Allmän förskola

Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september till och med 31 maj.

Barn 1-5 år

I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd.

Pedagogisk omsorg 1-2 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

106 996 kr

106 996 kr

Lokalkostnadsersättning

5 628 kr

5 628 kr

Administration

3 379 kr

3 379 kr

Momskompensation

6 960 kr


Total summa:

122 963 kr

116 002 kr

Pedagogisk omsorg 1-2 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

77 230 kr

77 230 kr

Lokalkostnadsersättning

4 230 kr

4 230 kr

Administration

2 444 kr

2 444 kr

Momskompensation

5 034 kr


Total summa:

88 937 kr

83 903 kr

Pedagogisk omsorg 3-5 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

87 336 kr

87 336 kr

Lokalkostnadsersättning

5 628 kr

5 628 kr

Administration

2 789 kr

2 789 kr

Momskompensation

5 745 kr


Total summa:

101 498 kr

95 753 kr

Pedagogisk omsorg 3-5 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

64 952 kr

64 952 kr

Lokalkostnadsersättning

4 230 kr

4 230 kr

Administration

2 075 kr

2 075 kr

Momskompensation

4 275 kr


Total summa:

75 533 kr

71 257 kr


Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.

Förskoleklass-årskurs 9 i Upplands Väsby

Förskoleklass

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning, material m.m.

35 542 kr

35 542 kr

Lokalkostnadsersättning

17 736 kr

17 736 kr

Administration

1 598 kr

1 598 kr

Momskompensation

3 293 kr


Total summa

58 169 kr

54 876 kr

Årskurs 1-5

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning material m.m.

56 662 kr

56 662 kr

Lokalkostnadserättning

17 736 kr

17 736 kr

Administration

2 232 kr

2 232 kr

Momskompensation

4 598 kr


Total summa:

81 228 kr

76 630 kr

Årskurs 6-9

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning material m.m.

66 715 kr

66 715 kr

Lokalkostnadsersättning

17 736 kr

17 736 kr

Administration

2 534 kr

2 534 kr

Momskompensation

5 219 kr


Total summa:

92 202 kr

86 984 kr


Fritidshemsersättningen beräknas och utbetalas, för inskrivna barn i åldern förskoleklass till och med skolår 3 respektive skolår 4-6, månadsvis för antal inskrivna elever den 15:e i månaden.

F-årskurs 3

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning, material m.m.

27 085 kr

27 085 kr

Lokalkostnadsersättning

Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9

Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9

Administration

813 kr

813 kr

Momskompensation

1 674 kr


Total summa:

29 571 kr

27 898 kr

Årskurs 4-6

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning material m.m.

11 993 kr

11 993 kr

Lokalkostnadsersättning

Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9

Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9

Administration

360 kr

360 kr

Momskompensation

741 kr


Total summa:

13 094 kr

12 353 kr

Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.

Grundbelopp (kr/år)

Fristående

Kommunal

Grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 1-5

207 475 kr

195 731 kr

Grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 6-10

220 282 kr

207 813 kr

Grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 1-5

263 826 kr

248 892 kr

Grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 6-10

281 756 kr

265 808 kr

Grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 1-5

369 868 kr

348 932 kr

Grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 6-10

374 990 kr

353 764 kr

Grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 1-5

512 794 kr

483 768 kr

Grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 6-10

531 237 kr

501 167 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 1-6

84 136 kr

79 374 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 1-6

91 784 kr

86 589 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 1-6

108 038 kr

101 923 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 1-6

149 093 kr

140 654 kr

Nyanländpeng inklusive studiehandledning och modersmål.

Nyanländpeng


Fristående regi

Kommunal regi

Årskurs

År 1

År 2

År 1

År 2

Individuell nyanländersättning G1

46396 kr


43 770 kr


Individuell nyanländsersättning G2

92 793 kr

46 396 kr

87 541 kr

43 770 kr

Individuell nyanländsersättning G3

139 190 kr

92 793 kr

131 311 kr

87 541 kr

Modersmålspeng

Årskurs

Fristående regi

Kommunal regi

Elever skolår F-9

7 007 kr

6 610 kr

            

Senast uppdaterad: 16 december 2019
Näringsliv och arbete