Väsby gymnasium - startsida

Utveckling och välmående går hand i hand

Tonåren är en fantastisk tid av utveckling och tilltagande självständighet, men innebär ofta även större utsatthet, vilsenhet och stress. Av omsorg om våra elever och väl medvetna om betydelsen av god självkänsla, trygghet och ro för att nå studieframgång har vi gett elevhälsoarbetet mycket hög prioritet på VNG.

För att säkerställa snabb tillgång till rätt stöd har vi satt samman ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Ledda av en skolledare med särskilt ansvar för elevården på skolan kan de snabbt snabbt samordna och sätta in de stödinsatser som behövs.

Kontakta elevhälsoteamet

Tipsa en kompis

Sidansvarig John Gustafsson

Väsby Gymnasium      Växel: 08-590 970 00      E-post: elin.wallgren@upplandsvasby.se
Besöksadress: Love Almqvists torg 1, 194 77 Upplands Väsby