Väsby gymnasium - startsida

Rutin för klagomålshantering

Att få både positiv och konstruktiv feedback ser vi som ett värdefullt redskap till att förbättra vår verksamhet.

Klagomålshanteringen har som syfte att:

  • stärka föräldrar och vårdnadshavares inflytande
  • utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare
  • underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten
  • öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att vi tar synpunkter på allvar

Vem framför jag mina klagomål till?
Klagomål ska först och främst framföras till berörd rektor, så att verksamheten själv får möjlighet att agera. Det är först därefter, om du fortfarande är missnöjd, som ett klagomål ska lämnas in till förvaltningen.

Måste jag skriva?
Klagomål ska inlämnas skriftligt genom formuläret nedan alt. genom att fylla i denna blankett: KlagomålsblankettWord 2007

Hur lång tid tar det innan jag får svar?
Inom fem arbetsdagar skall du få svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än fem arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?
Alla klagomål följs upp genom en systematisk hantering och dokumentation. Redovisning sker till utbildningsnämnden minst en gång per år om vilka klagomål som inkommit samt vilka åtgärder som vidtagits.

Kan jag vara anonym?
Nej, vi behandlar inte klagomål som är anonyma.


Klagomål gällande Väsby Nya Gymnasium


Kontaktuppgifter *

User information


 

 


 


 

 

Godkännande *


Tipsa en kompis

Sidansvarig John Gustafsson

Väsby Gymnasium      Växel: 08-590 970 00      E-post: elin.wallgren@upplandsvasby.se
Besöksadress: Love Almqvists torg 1, 194 77 Upplands Väsby