Väsby gymnasium - startsida

Våra samarbetspartners

Det är viktigt att undervisningen har en tydlig koppling till världen utanför skolan. Därför har Väsby Nya Gymnasium en nära kontakt med både näringsliv och högskolor, samt arnordnar olika temadagar, workshops och studiebesök.

Här är några av våra samarbetspartners.

Microsoft

Väsby nya gymnasium har ett tydligt fokus på IT och ny teknik. Därför har skolan valt att delta som pathfinderskola i Microsofts innovativa skolprogram. Detta ger våra elever unika möjligheter att använda sig av den senaste tekniken och att vara en del av ett internationellt nätverk.
________________________________________________________________

Kungliga Tekniska Högskolan

Väsby nya gymnasium samarbetar med KTH kring hur IT kan skapa ett mervärde i skolmiljön. KTH ingår även i GRASS-projektet (se nedan) där fokus ligger på att stödja och bedöma elevernas ”Soft Skills” (mjuka färdigheter).

________________________________________________________________

GRASS-projektet - ett samarbete mellan dessa universitet och skolor:

GRASS (Grading Soft Skills) är ett 3-årigt forskningsprojekt (med start 2014) med fokus på ”soft skills”, mjuka färdigheter,  för elever i olika åldrar och på olika utbildningsnivåer.

Exempel på mjuka färdigheter:

  • Social kompetens
  • Samarbetsförmåga
  • Kreativitet
  • Problemlösningsförmåga
  • Kritiskt tänkande
  • Ledarskap
  • Självkänsla

Målet med projektet är att, genom nya pedagogiska metoder, stödja fortsatt utveckling av elevernas mjuka färdigheter samt hitta innovativa och gemensamma sätt att bedöma dessa.

Läs mer här:

https://sites.google.com/site/llpgrassproject/länk till annan webbplats

_____________________________________________________________


Forskarskolan vid Stockholms Universitet

En av våra lärare på Väsby Nya Gymnasium forskar om naturkatastrofer genom Forskarskolan vid Stockholms Universitet. Lärarens fokus ligger på att undersöka vulkaner i bla. Azorerna.

Forskarskolans mål är att skapa möjligheter för verksamma lärare att fördjupa sina kunskaper inom geovetenskaperna och att bedriva egen forskning som en del av ett omfattande forskningsprogram. Denna erfarenhet tar lärarna med sig tillbaka till sina skolor.

Läs mer här:

http://naturkatastrofer.geo.su.se/länk till annan webbplats

Tipsa en kompis

Sidansvarig John Gustafsson

Väsby Gymnasium      Växel: 08-590 970 00      E-post: elin.wallgren@upplandsvasby.se
Besöksadress: Love Almqvists torg 1, 194 77 Upplands Väsby