Väsby gymnasium - startsida

Skoldemokrati

Att varje människa ska ha rätten att göra sin röst hörd och möjlighet till inflytande över sin situation hör till demokratins grundtankar. De är därför självklara principer på Väsby Nya Gymnasium. Det är också viktigt att alla känner att de kan få svar på sådant de undrar över och upplever att de respekteras för dem de är, oavsett vilka de är.

För att säkerställa demokrati, delaktighet och jämlikhet pågår ett konstant arbete med dessa frågor på VNG. Utöver de elevråd, klassråd och gymnasieråd som utgör den formella stommen i demokratiarbetet arbetar vi för att upprätthålla en levande och konstruktiv dialog mellan lärare, elever, föräldrar, skolledning och övrig personal på skolan. Samtidigt bedrivs ett fortlöpande utvecklings- och utvärderingsarbete i vår särskilda arbetsgrupp för demokrati och likabehandling.

Tipsa en kompis

Sidansvarig John Gustafsson

Väsby Gymnasium      Växel: 08-590 970 00      E-post: elin.wallgren@upplandsvasby.se
Besöksadress: Love Almqvists torg 1, 194 77 Upplands Väsby