Väsby gymnasium - startsida

Elevrådet

Elevrådet är skolans sätt att erbjuda varje elev och klass en möjlighet att få göra sin röst hörd och påverka under strukturerade former. Det är ett forum för både diskussion, påverkan och information, dit klassrepresentanterna kan komma med åsikter, förslag och frågor.

Vi anser att sann demokrati kräver mer än formella strukturer. Samtidigt ser vi vikten av tydliga vägar och forum för kommunikation och beslutsfattande. Att tankar och förslag i första hand förs fram av särskilda representanter med uppgift att föra allas talan ger större möjligheter till inflytande för de som har svårt att själva göra sin röst hörd. Genom att gå via representanterna i elevrådet är det även lättare att föra fram åsikter och funderingar anonymt, om det gäller något som upplevs som känsligt.

Kontakta elevrådet

Robin Holtz Bernståhle - elevrådsordförande 2014

Tipsa en kompis

Sidansvarig John Gustafsson

Väsby Gymnasium      Växel: 08-590 970 00      E-post: elin.wallgren@upplandsvasby.se
Besöksadress: Love Almqvists torg 1, 194 77 Upplands Väsby