Väsby gymnasium - startsida

Vision och verksamhetsidé

Interiörbild från trapphuset.


Väsby Nya Gymnasiums vision:

Tillsammans arbetar vi på Väsby Nya Gymnasium för att du oavsett bakgrund ska kunna erövra de kunskaper som du behöver för att lyckas.

Väsby Nya Gymnasiums verksamhetsidé:

Väsby Nya Gymnasium ska vara en verklighetsnära och modern skola med tydliga krav, där du tillsammans med oss tar ansvar för att utveckla dina förmågor och tar vara på dina möjligheter -  idag och i framtiden.

Vi ska även vara mer än en vanlig skola, som du går till på morgonen och lämnar direkt efter sista lektionen. Vi vill vara en plats för studier, fritid, möten och samvaro under hela arbetsdagen, även efter skoltid. - Där lärande och utveckling kan ske också utanför de ordinarie kurserna.     

Fem cirklar som sammanfattar verksamhetsidén. Första cirkeln är Kvalificerad utbildning: Tydliga krav, höga förväntingar och modern teknik. Andra cirkeln är En skola på "riktigt": Samarbete med näringsliv, universitet och högskola. Den tredje är Elevfokuserad undervisning: Varje elev ska få utveckla sina förmågor. Den fjärde är Studiemiljö: En studiemiljö som inbjuder till aktivitet och kreativitet och möjliggjör möten som genererar idéer. Den femte cirkeln är Delaktighet: Att ge möjlighet till reellt inflytande och förvänta att alla vill vara med och påverka.
Tipsa en kompis

Sidansvarig John Gustafsson

Väsby Gymnasium      Växel: 08-590 970 00      E-post: elin.wallgren@upplandsvasby.se
Besöksadress: Love Almqvists torg 1, 194 77 Upplands Väsby