Äldre

Målet för äldreomsorgen i Upplands Väsby kommun är att ge äldre personer möjlighet att leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Det innebär att äldre kommuninvånare så långt det är möjligt ska kunna bo kvar i den egna bostaden och få det stöd och den omsorg de behöver.

Vilket stöd kan man få?

Du som är äldre kan ansöka om olika former av stöd. Det finns även stöd och träffpunkter som inte är biståndsbedömda.

Hembesök, ombud

Det året du fyller 80 år har du möjlighet att få rådgivning och information om vilket stöd och vilken hjälp som finns för dig. En inbjudan kommer skickas hem...

Aktiviteter, verksamhet för äldre

Dagverksamhet vänder sig till dig som är äldre och som har behov av stöd, stimulans och social gemenskap.

Mötesplatser, träffpunkter och väntjänst

​Om du vill träffa andra och delta i olika aktiviteter finns träffpunkterna Rubinen och Kupan. Via Äldrekontakt kan du delta på fikastunder och få möjlighet...

Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Kontakta din vårdcentral om du vill göra en utredning.