Funktionsnedsättning

Av olika skäl kan människor ibland behöva stöd i sitt dagliga liv. Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till olika former av stöd.

Funktionsnedsättning betyder att du har en minskad förmåga att fungera fysiskt eller psykiskt. Funktionsnedsättning kan vara medfödd eller att du har fått den senare i livet. Funktionsnedsättningen kan göra att du har svårt att utföra en aktivitet på det sätt eller inom de gränser som kan anses normalt.

Vilket stöd kan man få?

Du som har en funktionsnedsättning kan till exempel ansöka om stöd i hemmet eller möjlighet att delta i en daglig verksamhet eller sysselsättning.

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Du som har en funktionsnedsättning och inte har möjlighet att arbeta kan ansöka om att delta i en daglig verksamhet eller daglig sysselsättning.

Kontaktperson

Genom en kontaktperson kan du få möjlighet till sociala aktiviteter och undvika att bli ensam.

LSS, stöd och service

Med hjälp av LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om stöd och hjälp i vardagen.

Psykisk funktionsnedsättning

Om du har en psykisk ohälsa, och är över 20 år, finns det flera olika möjligheter för dig att få stöd i din vardag.

Syn- och hörselnedsättning

Region Stockholm ansvarar för syn- och hörselhjälpmedel samt service av dessa.

Tillgänglighet

Upplands Väsby kommun ska vara tillgänglig för alla. Om du har en funktionsnedsättning ska du kunna delta i samhället utifrån dina egna förutsättningar.