Prövningar

Det finns fyra prövningsperioder per läsår, i augusti innan skolstart, i november, i februari och i maj. I alla kurser erbjuds prövningstillfälle minst en gång per år, se prövningskalendariet.

Anmälan och utebliven prövning

För att anmäla dig och delta i en prövningsperiod kommer du på informationsmötet för perioden. Du ska själv kontakta läraren för att ta reda på vad som krävs inför prövningen. Om du gjort en anmälan till en prövning men uteblir vid prövningstillfället räknas det som en fullgjord prövning.

Period 4

Anmälan sker genom deltagande på informationsmöte.

 • Informationsmöte: tisdag 11/6 klockan 15.00.
 • Prövningstillfälle: 21-22/8
  Onsdag
  09.00-11.00
  12.30-14.00
  Sal: 1422 och 1424
  Ämne: Ma

  Torsdag
  12.00-14.00
  Sal: 1586
  Ämne: Nk, Bi, Fy
  12.00-15.00
  Sal: 1422
  Ämne: Sv, Sva, Rel, Sam, Hi
  12.00-15.00
  Sal: 1424
  Ämne: Pr.jur, Fra, Fek, Ke

Ämnen möjliga att pröva

Naturkunskap, biologi, idrott, samhällsämnen, psykologi, religion, sociologi, kemi, fysik, svenska, matematik, ekonomiska ämnen, juridik, bild, moderna språk och geografi.

Olika typer av prövning

Det finns två olika typer av prövningar:

F-prövningar är kostnadsfria och kan ske högst två gånger per kurs. Om särskilda skäl föreligger kan rektor bevilja ytterligare prövning.

Delprövning för vissa delar av kurs

Som regel gäller en prövning för hela kursen. I vissa fall kan läraren låta dig göra en delprövning på vissa delar av en kurs som du som fått F i. Du ska efter överenskommelse med läraren genomföra delprövningen senast andra prövningstillfället efter det att betyget satts.

Prövning av en kurs efter studenten

Efter avslutad gymnasieutbildning hänvisar vi till kommunens vuxenutbildning. Efter studenten har du även möjlighet att pröva kurser du blivit godkänd i, en konkurrensprövning. Avgiften för dessa prövningar är som regel 500 kronor. Kontakta vuxenutbildningen@upplandsvasby.se

Information om vägledning, validering på Upplands Väsby kommuns webbplats

Kontakt

För frågor kring prövningar kontakta med Therese Fre via e-post, tora.lundblad@upplandsvasby.se.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2019