Prövningar

Det finns fyra prövningsperioder per läsår, i augusti innan skolstart, i november, i februari och i maj. I alla kurser erbjuds prövningstillfälle minst en gång per år, se prövningskalendariet.

Anmälan och utebliven prövning

För att anmäla dig och delta i en prövningsperiod kommer du på informationsmötet för perioden. Du ska själv kontakta läraren för att ta reda på vad som krävs inför prövningen. Om du gjort en anmälan till en prövning men uteblir vid prövningstillfället räknas det som en fullgjord prövning.

Period 1

Anmälan sker genom deltagande på informationsmöte.

  • Informationsmöte: torsdag 18/10 klockan 15.00.
  • Prövningstillfälle: torsdag 8/11 klockan 15.00-17.00.

Ämnen möjliga att pröva

Naturkunskap, biologi, idrott, samhällsämnen, psykologi, religion, sociologi, matematik, fysik, svenska, engelska, ekonomiska ämnen, juridik, bild, moderna språk och geografi.

Period 2

Anmälan sker genom deltagande på informationsmöte.

  • Informationsmöte: torsdag 10/1 klockan 15.00.
  • Prövningstillfälle: torsdag 31/1 klockan 15.00-17.00.

Ämnen möjliga att pröva

Naturkunskap, biologi, idrott, samhällsämnen, psykologi, religion, sociologi, kemi, fysik, svenska, ekonomiska ämnen, juridik, bild, moderna språk och geografi.

Period 3

Anmälan sker genom deltagande på informationsmöte.

  • Informationsmöte: torsdag 4/4 klockan 15.00.
  • Prövningstillfälle: torsdag 25/4 klockan 15.00-17.00.

Ämnen möjliga att pröva: idrott, samhällsämnen, psykologi, religion, sociologi, matematik, kemi, fysik, svenska, engelska, ekonomiska ämnen, juridik, bild, moderna språk, geografi.

Period 4

Anmälan sker genom deltagande på informationsmöte.

  • Informationsmöte: tisdag 11/6 klockan 15.00.
  • Prövningstillfälle: Ej fastställt ännu.

Ämnen möjliga att pröva

Naturkunskap, biologi, idrott, samhällsämnen, psykologi, religion, sociologi, kemi, fysik, svenska, matematik, ekonomiska ämnen, juridik, bild, moderna språk och geografi.

Olika typer av prövning

Det finns två olika typer av prövningar:

F-prövningar är kostnadsfria och kan ske högst två gånger per kurs. Om särskilda skäl föreligger kan rektor bevilja ytterligare prövning.

Delprövning för vissa delar av kurs

Som regel gäller en prövning för hela kursen. I vissa fall kan läraren låta dig göra en delprövning på vissa delar av en kurs som du som fått F i. Du ska efter överenskommelse med läraren genomföra delprövningen senast andra prövningstillfället efter det att betyget satts.

Prövning av en kurs efter studenten

Efter avslutad gymnasieutbildning hänvisar vi till kommunens vuxenutbildning. Efter studenten har du även möjlighet att pröva kurser du blivit godkänd i, en konkurrensprövning. Avgiften för dessa prövningar är som regel 500 kronor. Kontakta vuxenutbildningen@upplandsvasby.se

Information om vägledning, validering på Upplands Väsby kommuns webbplats

Förtida prövning sker i de fall du som elev vill göra en prövning istället för att läsa kursen. Behöver godkännas av biträdande rektor eller studie- och yrkesvägledare och kostnar 500 kronor (betalas i förväg). Denna prövning måste vara genomförd senast under den prövningsperiod som infaller före kursens slut. Elever som på grund av skol- eller programbyte behöver göra prövningar på kurser som eleven ej har läst sker detta utan avgift.

Betalning av avgift för förtida prövning

500 kr sätts in på:

Postgiro: 5043-5, Skriv i meddelande: "Avgift prövning. Till kodsträng 4051200-3190-450".

Medtag kvitto på genomförd betalning till prövningstillfället.

Kontakt

För frågor kring prövningar kontakta med Tora Lundblad via e-post, tora.lundblad@upplandsvasby.se.

Senast uppdaterad: 13 februari 2019