Prövningar

Det finns fyra prövningsperioder per läsår, i augusti innan skolstart, i november, i februari och i maj. I alla kurser erbjuds prövningstillfälle minst en gång per år, se prövningskalendariet.

Anmälan och utebliven prövning

För att anmäla dig och delta i en prövningsperiod kommer du på informationsmötet för perioden. Du ska själv kontakta läraren för att ta reda på vad som krävs inför prövningen. Om du gjort en anmälan till en prövning men uteblir vid prövningstillfället räknas det som en fullgjord prövning.

Period 1

Anmälan sker genom deltagande på informationsmöte.
Anmälan till prövning period 1:Tisdag 22/10 2019 kl. 16:00 i
sal Hammarskjöld.

Prövingdatum: Torsdag 21/11 2019 kl.15:00-17:00

Följande ämnen prövas: Sv, Sh, Jur, Idr, Ht

Period 2

Anmälan sker genoom deltagande på informationsmöte.
Anmälan till pröving period 2: Tisdag 14/1 2020 kl.16:00 i sal Hammarskjöld.

Prövningsdatum: Torsdag 6/2 2020 kl.15:00-17:00

Följande ämnen prövas: Fy, Tk, Ke, Bi, Nk, Hi, Modspr, Ht, Ek

Period 3

Anmälan sker genom deltagande på informationsmöte. Anmälan till prövning period 3: 2/4 2020 kl.16:00 i sal Hammarskjöld.

Prövningsdatum: Torsdag 23/4 2020 kl.15:00-17:00

Följande ämnen prövas: Ma, Sv, Sh, Jur, Idr, Ke, Ht, En

Period 4

Anmälan sker genom formulär på Schoolsoft senast torsdag 9/6 kl.16:00.

Prövningsdatum: 26 och 27/8 2020.

En elev kan enbart pröva 1 kurs vid detta tillfälle.

Olika typer av prövning

Det finns två olika typer av prövningar:

F-prövningar är kostnadsfria och kan ske högst två gånger per kurs. Om särskilda skäl föreligger kan rektor bevilja ytterligare prövning.

Delprövning för vissa delar av kurs

Som regel gäller en prövning för hela kursen. I vissa fall kan läraren låta dig göra en delprövning på vissa delar av en kurs som du som fått F i. Du ska efter överenskommelse med läraren genomföra delprövningen senast andra prövningstillfället efter det att betyget satts.

Prövning av en kurs efter studenten

Efter avslutad gymnasieutbildning hänvisar vi till kommunens vuxenutbildning. Efter studenten har du även möjlighet att pröva kurser du blivit godkänd i, en konkurrensprövning. Avgiften för dessa prövningar är som regel 500 kronor. Kontakta vuxenutbildningen@upplandsvasby.se

Information om vägledning, validering på Upplands Väsby kommuns webbplats

Kontakt

För frågor kring prövningar kontakta med Therese Freidenfelt via e-post, fredrika.bystrom@edu.upplandsvasby.se.

Senast uppdaterad: 5 juni 2020