Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen finns för dig som inte är behörig att söka till ett nationellt program. Dessa program ger dig möjlighet att få behörighet till ett nationellt program eller leda till ett arbete. Utbildningen är på heltid och du följer en individuell studieplan.

Det är möjligt att börja läsa kurser på gymnasienivå samtidigt som du läser en utbildning på ett introduktionsprogram.

Inriktning Hotell och turism

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram eller en yrkesintriktad utbildning. Efter avklarad utbildning kan du börja jobba.

På yrkesintroduktion ligger tyngdpunkten på yrkeskurser och en stor del av utbildningen sker via praktik. Inriktningen är för dig med intresse för hotell-och tursimnäringen. Du kommer att ingå i en liten undervisningsgrupp och ha ett fast hemklassrum.

Programmets upplägg

  • Åk 1 - i huvudsak teoretiska studier samt praktik vid två perioder i totalt 8 veckor.
  • Åk 2 - i huvudsak teoretiska studier samt praktik under två perioder i totalt 8 veckor.
  • Åk 3 - teoretiska studier två dagar och praktik tre dagar per vecka. ( Med reservation för ändringar)

Hur söker jag till programmet?

Du söker programmet via gymnasieantagningen. Ansökningskod: IMYHT.

Till ansökan krävs en bilaga, en överlämning som görs av din grundskola. I den ska det framgå vilka inlärningssvårigheter du har.

Programmet riktar sig till dig som har godkända betyg i svenska och ytterligare minst fyra ämnen samt godkänt betyg i matematik och engelska. Du kommer att ingå i hotell och turismklassen samtidigt som du kommer att få undervisning i de grundskoleämnen som du saknar.

Hur söker jag till programmet?

Du söker till programmet via gymnasieantagnignen. Ansökningskod: IMVHT.

Individuellt alternativ förbereder dig för fortsatta studier på gymnasiet. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt program.

Det individuella alternativet anpassas efter varje enskild elevs behov. De vänder sig i första hand till dig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för en annan utbildning.

Om du vill gå på detta program lämnar du en intresseanmälan via gymnasieantagningen.

Språkintroduktion riktar sig till dig som är nyanländ och mellan 16-20 år. Utbildningen innehåller mycket undervisning i svenska som andraspråk samt övriga ämnen på grundskolenivå. Syftet är att du ska bli behörig till övriga studier på gymnasiet. Utbildningen ska påbörjas senast det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. För asylsökande och för de som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyllt 18 år.

Om du vill gå på detta program lämnar du en intresseanmälan via gymnasieantagningen.

Senast uppdaterad: 7 september 2020