Markanvisningar

För att utveckla kommunens mark för ny bebyggelse på bästa sätt fördelas marken till byggherrar genom markanvisning. Varje markanvisning som görs ska bidra till en långsiktigt hållbar och attraktiv kommun.

För närvarande har kommunen inga pågående markanvisningar.

Policy för markanvisning

Riktlinjer för markanvisningar och marköverlåtelseavtal

Senast uppdaterad: 17 mars 2021