Om cookies

På Upplands Väsby kommuns webbplats upplandsvasby.se används kakor (cookies). Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator, för att till exempel hantera besöksstatistik.

Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Kort om lagen om elektronisk kommunikation

Enligt lagen om elektronisk kommunikation SFS 2003:389, som trädde i kraft 25 juli 2003 och ändrades 1 juli 2011, ska alla som besöker en webbplats med kakor (cookies) få information om att webbplatsen innehåller kakor samt ändamålet med användningen av kakorna. Webbplatsen ska informera om hur kakor kan undvikas. Du som besökare ska även ges möjlighet att samtycka till att kakor används, det vill säga att de sparas på din dator.

På upplandsvasby.se informerar vi om alla kakor som används. Vi redovisar vad de olika kakorna heter, vilken data som lagras i kakorna, vad informationen används till och hur länge kakan sparas.

Hantering av kakor

Om du inte vill tillåta användandet av kakor kan du stänga av dessa via din webbläsares inställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker spara en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Kakor på den här webbplatsen

Nedan listas de kakor som används på den här webbplatsen. Observera att det också kan finnas kakor som är knutna endast till en del av webbplatsen eller är kopplade till någon form av e-tjänst. Om det finns några felaktigheter eller om du har några frågor kring de kakor som används på den här webbplatsen, kontakta ansvarig för upplandsvasby.se i formuläret nedan.

Vi ger följande information:

  • Namn – namn på kakan.
  • Typ – sessionskaka (lagras tillfälligt) eller permanent kaka (lagras under en bestämd tid).
  • Domännamn – vilken domän som sätter kakan. Här kan du utläsa om det är förstapartskakor (samma domännamn som webbplatsen) eller tredjepartskakor (ett annat domännamn än webbplatsen).
  • Data – vilken data som lagras i kakorna.
  • Användning – vad informationen används till.
  • Tid – hur länge kakan sparas.

Namn: _vizzit

Permanent kaka från webbstatistiksystemet Vizzit som använder cookien för att beräkna besökarstatistik på webbplatsen.

Domännamn: www.upplandsvasby.se

Data: Unik sträng som sätter ett unikt id-nummer samt tidsstämpel.

Ingen personlig information sparas. Cookien förfaller efter ett år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

Namn: ASP.NET_SessionId

Sessionskaka från Fri4 som använder cookien för lokalbokning och datorbokning.

Domännamn: www.upplandsvasby.se

Data: Lagrar den aktuella sessionens Id.

Ingen personlig information sparas. Cookien förfaller efter det att webbläsaren stängs av.

Namn: ASP.NET_SessionId

Typ: Används i samband med E-tjänster.

Domännamn: http://ekontoret.upplandsvasby.se

Data: Ett sessionsid

Användning: Används för systemet ska kunna kolla vad sessionsid är

Tid: 20 minuter, eller när webbläsaren stängs ner.

Namn: _utma

En permanent kaka som används av statistikverktyget Google Analytics. Den förfaller två år från det att den sattes eller senast uppdaterades. Kommer ifrån www.upplandsvasby.se.

Namn: _utmb

Tillfällig kaka som används av statistikverktyget Google Analytics. Den förfaller 30 min från det att den sattes eller senast uppdaterades. Kommer ifrån www.upplandsvasby.se.

Namn: _utmc

Tillfällig kaka som används av statistikverktyget Google Analytics. Den förfaller när du stänger din webbläsare. Kommer ifrån www.upplandsvasby.se.

Namn: _utmz

En permanent kaka som används av statistikverktyget Google Analytics. Den förfaller sex månader från det att den sattes eller senast uppdaterades. Kommer ifrån www.upplandsvasby.se.

Mer information om kakor som används av Google analytics.länk till annan webbplats

Youtube
Om du tittar på en film på upplandsvasby.se som är lagrad på Youtube.com lagras kakor från domännamnet youtube.com. Namnet på kakorna är GEO, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE och use_hitbox.

Webb-TV
Streamsync och dess spelare använder sig inte av cookies.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2019