Specialverksamhet

Den finns två resursskolor och särskilda undervisningsgrupper i Upplands Väsby.

I Upplands Väsby kommun finns två resursskolor, Magneten och Nordanskolan.

Magneten tar emot elever från förskoleklass - årskurs 6. Eleverna är i behov utav ett mindre sammanhang och har en psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska svårigheter.

Nordanskolan tar emot elever i årskurs 6-9. Eleverna är i behov utav ett mindre sammanhang och har psykosocial problematik.

Det finns särskilda undervisningsgrupper för elever med autism. 
Grupperna tar emot elever från förskoleklass - åk 9 är belägna i Runby skola. För att tas emot i undervisningsgruppen krävs en autismdiagnos.

Kontakt

Magneten
https://www.magnetica.se/grundskolor/magneten-resursskolalänk till annan webbplats

Nordanskolan
Arbetslagsledare: Karolina Windefalk
08 590 976 79 samt 08 590 978 19
Ansökan Nordanskolan

 

Senast uppdaterad: 24 februari 2021