Grundsärskola

Grundsärskolan finns för elever i årskurs 1-9. Grundsärskolan har egen läroplan, Lgrsä 11. Upplands Väsby kommuns grundsärskola har sina lokaler i Runby skola. Hit kommer elever från hela kommunen.

Hur ansöker jag om plats på särskola åt mitt barn?

Du ansöker via en blankett som du skickar till utbildningsnämnden i Upplands Väsby kommun.

När du gör din ansökan ska du skicka med följande utredningar:

 • pedagogisk utredning
 • psykologisk utredning
 • medicinsk utredning
 • social utredning.

Vem kan starta en utredning?

Om ditt barn har svårt att nå upp till grundskolans kunskapsmål, och detta anses kunna bero på en utvecklingsstörning, ska rektorn starta en utredning i samråd med dig. Frågan kan även tas upp av dig som vårdnadshavare och av personal på skolan.

Om ditt barn inte har börjat i skolan än

Om ditt barn inte har börjat i skolan än när frågan tas upp, bör relevanta uppgifter om barnet inhämtas i så god tid som möjligt inför skolpliktens inträde.

Rektorns ansvar inför ansökan

Inför din ansökan ska rektorn informera dig om:

 • Vad grundskolan och grundsärskolan innebär.
 • Vilka konsekvenser en skolgång i grundsärskola kan få för ditt barn på kort och på lång sikt.
 • Vilka rättigheter du har som vårdnadshavare.
 • Vilka möjligheter grundskolan respektive grundsärskolan har att tillgodose ditt barns behov.
 • Vilka utredningar som bör göras och vad meningen med dem är.

Grundsärskolan i Upplands Väsby

Grundsärskolan består av fem klasser och två arbetslag; Svalan och Storspoven. Svalan arbetar med elever i klasserna ett till tre och fyra till sex. Storspoven arbetar med elever i klass sju till nio.

Arbetslagen består av:

 • speciallärare
 • elevassistenter
 • fritidspersonal.

Undervisning i hemkunskap, idrott, musik och slöjd bedrivs av lärare från grundskolan.

Fritidshem finns i anslutning till skolan

I anslutning till skolan finns fritidshem för elever från sju till tolv år. För elever från 13 år ordnar LSS fritidsverksamhet i Smedby.

Senast uppdaterad: 29 april 2021