Gymnasium och vuxenutbildning

Information om vad som gäller för gymnasieskola och vuxenutbildning.

Uppdaterad 28 april 2021

Gymnasieskola

Gymnasieskolorna fortsätter med en kombination av fjärr- och närundervisning till den 21 maj. Därefter sker en succesiv ökning av närundervisning.

Beslutet kan komma att ändras utifrån nya och ändrade rekommendationer.

För detaljerad information om varje skolas upplägg, vänligen kontakta respektive skola.

Studentfirande i Väsby

Gymnasieskolorna i Stockholms län samt Håbo kommun har även i år valt att ställa in det traditionella studentfirandet med anledning av den pågående pandemin. Det är följden av ett gemensamt beslut som utbildningscheferna i länet har fattat.

Det innebär att utspring, stora folksamlingar på skolgården och flakåkning i skolornas regi ställs in. Bedömningen är att ett traditionellt firande inte kan arrangeras utan risk för smittspridning av covid-19. Hur studentfirandet kommer genomföras beslutar varje gymnasieskola.

Vuxenutbildning

När det gäller information om vuxenutbildningen, kontakta din utbildningsanordnare (skola) för mer information.

Information om vuxenutbildningen.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 28 april 2021