Ordningsregler

I ordningslagen kan du ta del av bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. I de lokala föreskrifterna för kommunen hittar du fler ordningsregler som gäller för just Väsby.

De lokala ordningsföreskrifterna tar till exempel upp föreskrifter om:

  • förtäring av alkohol
  • ansvar för hundar
  • sprängning och skjutning med eldvapen
  • insamling av pengar.

Lokala ordningsföreskrifter för Upplands Väsby kommun

Bilaga A till ordningsföreskrifter: Särskilda boendeformer, äldreboenden, LSS-boenden

Kartbilagor 1-7 till lokala ordningsföreskrifter

Information om ordningslagen på Sveriges riksdags webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 30 mars 2021