Adoption

Att adoptera innebär att du blir förälder till ett barn som redan finns. Ett adopterat barn har samma rättigheter som ett biologiskt barn, exempelvis vid arv. Som förälder har du samma skyldigheter som till ett biologiskt barn. En adoption kan aldrig hävas.

Familjerättsbyråns besöksadress är Industrivägen 22 blänk till annan webbplats

Enligt ny lag från 2018 kan du idag adoptera från 18-års åldern. Du som vill adoptera kan vara ensamstående, sambo eller gift.

I Sverige är det idag vanligast att ett barn adopteras från ett annat land. Beslut om ett medgivande för en adoption fattas av den gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby. För internationella adoptioner krävs det även att du har genomgått en föräldrautbildning.

Medgivandeutredningen är en utförlig beskrivning av de som vill adoptera. Den ligger till grund för nämndens beslut om att få ta emot ett utländskt barn för adoption.

Följande moment ingår i en medgivandeutredning:

  • gemensamma samtal med sökande
  • enskilda samtal med sökande
  • hembesök/nätverksmöte
  • inhämtning av referenser
  • läkarintyg
  • registerutdrag (socialregister, polisregister, kronofogderegister, försäkringskassan)
  • eventuella övriga kompletteringar.

När medgivandeutredningen är färdig kan du ta del av den innan den lämnas till nämnden för beslut. Om du eller ni inte är nöjda med beslutet kan det överklagas till förvaltningsrätt.

Ett medgivande gäller i tre år. Därefter behövs ett nytt beslut om du eller ni ännu inte fått barn och fortfarande vill adoptera. När du har fått ett besked om att ett barn utsetts för adoption behövs familjerättsbyråns samtycke för att adoptionen ska få fortsätta.

Om du som närstående vill adoptera din make/makas/partners barn kan du ansöka om det hos tingsrätten. Familjerätten gör en utredning på uppdrag av tingsrätten för att bedöma om adoptionen är till barnets bästa. Utredningen lämnas sedan till tingsrätten som fattar beslut om adoptionen.

Kontakta familjerättsbyrån via e-post familjerattsbyran@upplandsvasby.se.

Du kan också kontakta oss via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Öppettider för familjerättsbyråns telefonrådgivning är måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 09.00-12.00.

Besöksadress: Industrivägen 22 b.

Senast uppdaterad: 21 april 2021