Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens. Det kan gälla frågor om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget ska se ut. Familjerättsbyrån kan stötta dig i dessa frågor.

Familjerättsbyråns besöksadress är Industrivägen 22 blänk till annan webbplats

Information med anledning av coronaviruset


Familjerättens verksamhet är igång men vi tar i dagsläget inte emot besök på Industrivägen 22 B för att förhindra smittspridning av Coronavirus.


Umgängesstödsverksamheten är öppet i begränsad omfattning, berörda föräldrar får information från sin handläggare.


Faderskap handläggs fortlöpande efter att underrättelse från Skatteverket inkommit till familjerätten.

 

Just nu pågår ingen Skilda Världar-grupp men det går att ställa sig i kön.


Öppettider för familjerättsbyråns telefonrådgivning är måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 09.00-12.00.

Det går även bra att kontakta familjerätten via mejl: familjerattsbyran@upplandsvasby.se

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge genom avtal. Det gäller oavsett om föräldrarna varit gifta med varandra eller inte. För att avtalet ska gälla krävs att det godkänns av familjerätten. Familjerätten kan godkänna avtalet om det är skriftligt, undertecknat av båda föräldrarna och förenligt med barnets bästa.

Familjerättsbyrån ska godkänna avtalet, om det bedöms som det bästa för barnet. För att kunna göra en sådan bedömning behöver vi i regel träffa föräldrarna och ibland även barnet.

Är ni inte överens om vårdnad och boende kan ni ansöka om samarbetssamtal.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge kan ni vända er till familjerättsbyrån för samarbetssamtal. Samtalen är frivilliga, gratis och sker under sekretess.

Hur går det till?

Ett samarbetssamtal är ett samtal under ledning av en eller två familjerättssekreterare. Meningen är att ni ska kunna samarbeta kring barnen och hitta bra lösningar för dem.

Samarbetssamtalen kan ske på initiativ av en eller av båda föräldrarna. Om någon av er vänt sig till tingsrätten i frågor om vårdnad, boende eller umgänge kan de besluta om samarbetssamtal. Förutsättningen för samarbetssamtalen är att ni båda är villiga att delta.

Mötet kan ske gemensamt eller enskilt. Vi planerar vad samtalen ska handla om. Om det inte bedöms vara olämpligt kan vi också samtala med barnen. Om ni är eniga kan samtalen leda till en överenskommelse.

Om den andra föräldern inte vill komma till ett gemensamt samarbetssamtal erbjuder familjerättsbyrån enskilda rådgivningssamtal i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Samtalen är frivilliga, gratis och sker under sekretess.

Hur går det till?

Ett rådgivningssamtal är ett samtal under ledning av en familjerättssekreterare. I ansökan väljer du vad samtalet ska handla om.

I de fall föräldrarna inte är överens i frågor gällande vårdnad, boende eller umgänge kan man i vissa fall behöva vända sig till domstol för beslut. Domstolen kan då begära en utredning av familjerättsbyrån. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen fokuserar därför på barnet och dess behov.

Materialet sammanställs i en utredningsrapport som utmynnar i utredarens bedömning, förslag till beslut eller konsekvensbeskrivning. Detta blir en del av underlaget för domstolens beslut.

Skilda Världar - En grupp för barn med skilda eller separerade föräldrar

Skilda världar är en gruppverksamhet för barn i åldern 8–12 år med skilda föräldrar.

I gruppen pratar vi om hur det är för barn att ha föräldrar som har separerat. Vi träffas en gång i veckan under åtta veckor. Träffarna är alltid två timmar långa. Vi fikar, pratar, ritar, skriver och leker. Gruppen drivs av familjerättssekreterare på familjerättsbyrån som alla är utbildade socionomer.

Kontakt och anmälan

Det går även bra att skicka in anmälan via mejl eller ringa familjerättsbyrån.

Vad händer efter att du anmält ditt barn?

När vi fått in en anmälan ställs barnet i kö för att få börja i Skilda världar. Innan första träffen bjuder gruppledarna in ditt barn och båda föräldrarna till ett möte på familjerättsbyrån. På mötet berättar ledarna mer om Skilda världar. Efteråt får barnet tid att fundera om hen vill delta. När hen bestämt sig återkopplar föräldrarna svaret till ledarna. Om det finns osäkerheter är det möjligt att delta på två gruppträffar och sedan bestämma sig om man vill delta vid resterande tillfällen eller inte.

Kontakta familjerättsbyrån via e-post familjerattsbyran@upplandsvasby.se.

Du kan också kontakta oss via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Öppettider för familjerättsbyråns telefonrådgivning är måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 09.00-12.00.

Besöksadress: Industrivägen 22 b.

Senast uppdaterad: 25 mars 2021