Antagningsresultaten visar ett större intresse för Väsby Nya Gymnasium än på flera år.

Elever i klassrum

Foto: Rosie Alm

Slutantagningen är nu klar och vi välkomnar fler nya elever i höst till Väsby Nya Gymnasium. Det är fler antagna elever till samtliga inriktningar än tidigare år. Onsdagen den 17 augusti är det skolstart för dig som börjar årkurs 1.

Senast uppdaterad: 4 juli 2022