Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen finns för dig som inte är behörig att söka till ett nationellt program. Dessa program ger dig möjlighet att få behörighet till ett nationellt program eller leda till ett arbete. Utbildningen är på heltid och du följer en individuell studieplan.

Det är möjligt att börja läsa kurser på gymnasienivå samtidigt som du läser en utbildning på ett introduktionsprogram.

Programinriktat val riktar sig till dig som har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Vi erbjuder:

  • Programinriktat val i grupp mot hotell- och turism, IMVHT
  • Programinriktat val i grupp mot samhällsvetenskapsprogrammet, IMVSA.

Du som läser IMVHT läser programmet integrerat och följer undervisningen i stort med de elever som läser det nationella programmet. Du kommer samtidigt läsa de grundskoleämnen du saknar för behörighet till hotell- och turismprogrammet. Målet är att du så snart som möjligt ska kunna antas till hotell- och turismprogrammet.

Du som läser IMVSA kommer att ingå i en egen introduktionsklass.
Där kommer du att läsa upp de grundskoleämnen du saknar för behörighet. Du kommer även ges möjlighet att läsa en eller flera gymnasiekurser.

 

Programinriktat val är ett ettårigt program. Elever som inte blivit behöriga under läsåret söker om via gymnasieantagningen. Undantag kan göras för elever som klarat övervägande del av sin studieplan. Dessa kan ges möjlighet att fortsätta ytterligare ett år på IMV. Därefter söker de om via gymnasieantagningen.

 

Vi kommer i mån av plats även erbjuda programinriktat val enskilt. Detta program är inte sökbart via gymnasieantagningen. Om du är intresserad av detta, kontaktar du skolan och lämnar en intresseanmälan. Detta riktar sig främst till elever som enbart saknar ett grundskoleämne för behörighet till ett nationellt program. Du läser programmet integrerat och följer undervisningen i stort med de elever som läser det nationella programmet. Du kommer samtidigt att läsa det grundskoleämne du saknar för behörighet till det nationella programmet.

Hur söker jag till programmet?

Du söker till programinriktat val i grupp via gymnasieantagningen. Ansökningskod: IMVHT, IMVSA.

Du lämnar en intresseanmälan för programinriktat val enskilt genom att mejla vår studie- och yrkesvägledare: michaela.sall@upplandsvasby.se

Individuellt alternativ förbereder dig för fortsatta studier på gymnasiet. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt program.

 

Det individuella alternativet anpassas efter varje enskild elevs behov. De vänder sig i första hand till dig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för en annan utbildning. Programmet är ettårigt och du söker om via gymnasieantagningen efter läsåret.

 

Om du vill gå på detta program lämnar du en intresseanmälan via gymnasieantagningen.

Språkintroduktion riktar sig till dig som är nyanländ och saknar betyg i svenska som andraspråk från grundskolan. Utbildningen innehåller mycket undervisning i svenska som andraspråk samt övriga ämnen på grundskolenivå. Syftet är att du ska bli behörig till övriga studier på gymnasiet.

 

Om du vill gå på detta program lämnar du en intresseanmälan via gymnasieantagningen.

Senast uppdaterad: 3 maj 2024