Information till elever och vårdnadshavare gällande skolstarten lå 20/21

På grund av rådande situation med covid-19, där Folkhälsomyndigheten bla. uppmanar till fortsatt social distansering och behov av avlastning på kollektivtrafiken, kommer Väsby Nya Gymnasium att anta vissa åtgärder inför skolstarten. För åk2 och åk3 kommer vi att ha delvis fjärrundervisning enligt nedan beskrivet schema.

Åk1 och alla elever som går på introduktionsprogram kommer att ha undervisning på plats på skolan.

För både elever och lärare gäller att man i enlighet med folkhälsomyndighetens riktlinjer ska stanna hemma vid minsta förkylningssymptom (hosta, snuva, feber eller halsont.) Detta kan innebära att även lektioner utanför den ordinarie planeringen kan komma att ske på distans vid lärares frånvaro. Det är därför viktigt att elever håller sig uppdaterade om aktuell information i respektive kurs på google classroom.


Delvis fjärrundervisning för åk 2 och 3

Väsby Nya Gymnasium kommer att genomföra fjärrundervisning för åk 2 och 3 enligt följande:

 • Jämna veckor med start vecka 36 - Åk 3 fjärrundervisning enligt schema - övriga klasser har ordinarie undervisning på skolan
 • Udda veckor med start vecka 37 - Åk 2 fjärrundervisning enligt schema - övriga klasser har ordinarie undervisning på skolan

Denna uppdelning sträcker sig fram till novemberlovet v.44. Därefter tas beslut om efterföljande veckor.

Under veckor med fjärrundervisning kommer eleverna att ha undervisning enligt schema genom att de kopplar upp sig via google meet och genom att ta del av den information som läraren lägger på google classroom samt Schoolsoft. Eleverna kommer att få tydlig information av mentor under uppropsdagen den 28/8. Eleverna får även dator och läromedel under denna dag.

Elever i behov av stöd har möjlighet att komma till skolan för att få tillgång till resurstid med ämneslärare vissa tider eller genom att träffa lärare/speciallärare i stödstudion.

Lunch till elever med fjärrundervisning erbjuds genom att lunchlådor delas ut måndagar och onsdagar till de som anmäler intresse av detta.

Undervisning på plats för åk 1 och introduktionsprogrammen

Åk 1 och introduktionsprogrammen kommer att ha undervisning på plats på skolan samtliga veckor fram till novemberlovet v.44. Därefter tas beslut om efterföljande veckor.

Observerat att beslutet kan komma att ändras om Skolverket beslutar om tex fjärrundervisning för samtliga elever.

Andra åtgärder

Skolan har även vidtagit andra åtgärder för att främja social distansering:

 • Informationsskyltar med uppmaning om att tvätta händerna, nysa i armvecken, att stanna hemma vid förkylningssymtom samt att hålla avstånd, sätts upp på skolan.
 • Avståndsmarkeringar görs i matkön och borden i matsalen möbleras med avstånd till varandra. Lunchtiden har utökats för att minska antalet personer som äter samtidigt.
 • Handsprit finns på olika platser runt om i skolan.
 • Städningen genomförs oftare på ytor med störst risk för smittspridning. Tex toaletter, handtag, trappräcken, bord, stolsryggar m.m.
 • Schemat har anpassats så att eleverna börjar olika tider på dagen.
 • Modersmålsundervisning och studiehandledning sker genom fjärrundervisning.
 • Föräldramöten och utvecklingssamtal sker på distans genom länk som skickas av mentor/skolledning.

Upprop

Vecka 35 har vi uppropsdagar på skolan enligt följande:

 • Ti 25/8 kl. 13:00 - Språkintroduktion gör nivåtester på plan 3
 • On 26/8 kl 10:00 - åk 1 har upprop i klassrummet
  EK20A 1411
  EK20B 1428
  SA20A Hammarskjöld
  SA20B 1477
  HT20/IMVHT20/ Nobel
  IMYHT20 Nobel
  NA20 Da vinci
  TE20 1586
 • To 27/8 kl 09:00 - åk 1 har introduktionsdag med klassen och äter lunch på skolan
 • Fr 28/8 kl 09:00 - åk 3 har upprop och får sina böcker. Språkintroduktion har upprop.
  EK18A 1411
  EK18B 1428
  SA18A Hammarskjöld
  HT18/IMVHT18 Nobel
  IMYHT18 Nobel
  NA18 Da vinci
  TE18 1586
  SPI1a 1361
  SPI1b 1364
  SPI2 1370
 • Fr 28/8 kl 13:00 - åk 2 har upprop.
  EK19 Hammarskjöld
  HT19/IMVHT19 Nobel
  IMYHT19 1391
  SA19A 1477
  SA19B 1424
  NA19 Da Vinci
  TE19 1586

Varmt välkomna till Väsby Nya Gymnasium! Vi ser fram emot ett nytt läsår med alla våra elever.

Hälsningar

skolledningen


Kontakta oss gärna om du har frågor:

Rektor Homar Kadir: homar.kadir@edu.upplandsvasby.se
Bitr. rektor: Angelica Castenskiold: angelica.castenskiold@edu.upplandsvasby.se
Bitr. rektor: Tora Lundblad: tora.lundblad@edu.upplandsvasby.se
Adm.chef: Elin Wallgren: elin.wallgren@edu.upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020