Fortsatt växelvis fjärrundervisning v.21-23 - nytt schema!

Utbildningskontorets krisledningsgrupp har beslutat att Väsby Nya Gymnasium ska fortsätta med växelvis fjärrundervisning även v.21-23.

Växelvis fjärrundervisning v.21-23
Utbildningskontoret i Upplands Väsby har fattat beslut om att kombinationen av växelvis fjärrundervisning och närundervisning som skolan haft nu ska fortsätta tom 13 juni. Väsby Nya Gymnasium kommer därför att fortsätta med växelvis fjärrundervisning enligt detta schema:

v.21
må-to
Åk 3 + SPI1a + SPI1b + IA20 på skolan. Övriga klasser har fjärrundervisning

fr

Kursprov i matematik på skolan. De som inte skriver prov har fjärrundervisning.

v.22

Kursprov i matematik på skolan. De som inte skriver prov har fjärrundervisning

ti-fr

Åk 1 på skolan. Även kompletteringar på skolan för de elever som behöver i åk 3 samt SPI1a+SPI1b+IA20. Övriga klasser har fjärrundervisning.

v.23
må-on
Åk 2 på skolan. Övriga klasser har fjärrundervisning

to-fr

Åk 2 på skolan. Även bok- och datoråterlämning för åk 3 samt SPI1a+SPI1b. Övriga klasser har fjärrundervisning. Fredag - även kompletteringar på skolan för elever som behöver i åk 1 och 2.

v.24

Kompletteringsdag på skolan för elever som behöver i åk 1 och 2.

ti

Studenten

on

Skolavslutning åk 1, åk 2 samt introduktionsprogrammen. Även bok- och datoråterlämning åk 1, åk 2 + IA20.

(Med reservation för ev. förändringar om smittläget förändras)

NIU/LIU
Den praktiska delen av idrottsundervisningen är på plats v.21-23.

Elever i behov av stöd
Elever i behov av särskilt stöd kommer att undantas efter beslut i elevhälsoteamet och då ges möjlighet till undervisning av vår speciallärare i stödstudion. Kontakta din mentor om du är i behov av särskilt stöd.

Messingenhuset
Messingenhuset kommer att vara stängt under dessa veckor. Elever som har undervisning på skolan kommer då att släppas in genom entrédörrarna av Amanuel Melki och Berfin Acar mellan 8-10 samt av vakter därefter. Eftersom huset är stängt för allmänheten behöver eleven visa passerkort för att få komma in.

Resurstid
Resurstider där alla elever kan få hjälp med studieplanering, ämnesstöd m.m. kommer även fortsättningsvis att finnas genom fjärrundervisning. Länkar finns på Schoolsoft.

Lunch
Elever som önskar lunch under sina distansveckor har möjlighet att hämta matlådor måndagar och onsdagar kl. 17:00-18:00 på baksidan av skolan, vid lastkajen.

Vid förkylningssymtom
För både elever och lärare gäller att man i enlighet med folkhälsomyndighetens riktlinjer ska stanna hemma vid minsta förkylningssymptom (hosta, snuva, feber eller halsont.) Detta kan innebära att även lektioner utanför den ordinarie planeringen kan komma att ske på distans vid lärares frånvaro. Det är därför viktigt att elever håller sig uppdaterade om aktuell information i respektive kurs på google classroom.

Kontakt med elevhälsan
Alla elever kan komma i kontakt med elevhälsan även under distansveckor. Mejla dem och boka in ett digitalt möte:

Skolsköterska: frida.caglayan@edu.upplandsvasby.se
Studie- och yrkesvägledare: anders.gotsen@edu.upplandsvasby.se
Speciallärare: katarina.lindqvist@edu.upplandsvasby.se

Vid datorproblem, kontaktar eleven: elin.wallgren@edu.upplandsvasby.se, jobbar 8:30-12:30 må-fr.

Elever som behöver komma och hämta böcker från sitt skåp kontaktar: amanuel.melki@edu.upplandsvasby.se

Det är viktigt att vi fortsätter att måna om varandra och håller distans!

Hälsningar

skolledningen


Kontakta oss gärna om du har frågor:

Rektor Homar Kadir: homar.kadir@edu.upplandsvasby.se
Bitr. rektor Angelica Castenskiold: angelica.castenskiold@edu.upplandsvasby.se
Tf. bitr rektor Fredrika Byström: fredrika.bystrom@edu.upplandsvasby.se
Adm.chef Elin Wallgren: elin.wallgren@edu.upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 21 maj 2021