Välkommen till ett nytt läsår!

Blommor

Varmt välkommet till ett nytt läsår på Väsby Nya Gymnasium. Nedan hittar du information om uppstartsdagarna. Du som är antagen ska även få ett välkomstbrev hemskickat under v.32.

Åk 1

Skolstart 17/8 - upprop
Kl 10:00-ca 12:00
Ingen lunch denna dag.
Medtag ifyllda blanketter du fått i brevet hem.

18/8 - introduktionsdag
Kl 09:00-ca 12:00
Ingen lunch denna dag
Medtag lås till elevskåp.

21/8 - utflyktsdag
Kl 09:00-ca 14:00
Medtag matsäck.

Åk 2 och 3

21/8 Upprop
09:00:
EK22A - Berfin, 1411
SA22A - Amanuel, 1428
NA22 - Ranja, 1422

10:30:
EK22B - Berfin, 1411
SA22B - Amanuel, 1428
TE22 - Ranja, 1422

13:00:
EK21A - Berfin, 1411
SA21A - Amanuel, 1428
NA21 - Ranja, 1422
HT21/IMVHT21/IMYHT21 - Eva, 1466

14:30:
EK21B - Berfin, 1411
SA21B - Amanuel, 1428
TE21 - Ranja, 1422

Språkintroduktion, individuellt alternativ och programinriktat val

21/8 Upprop
09:00:
SPI, nya och tidigare elever - Ingela, Helene och Emmy, 1466

13:00:
IA23 (samtliga elever på individuellt alternativ) - Ingela, 1418

14:30:
IMV23 (programinriktat val åk 1) - Ingela, 1418


Är du antagen till skolan men har inte fått något välkomstbrev hem, kontakta din mentor.

Kontaktuppgifter till mentorer:
Berfin Acar mentor EK, berfin.acar@edu.upplandsvasby.se
Amanuel Melki mentor SA, amanuel.melki@edu.upplandsvasby.se
Ranja Masoud mentor NA/TE/SPI/HT, ranja.masoud@edu.upplandsvasby.se
Ingela Fogelberg mentor IMA/IMV, ingela.fogelberg@edu.upplandsvasby.se

Är du inte antagen men önskar börja på Väsby Nya Gymnasium,
kontakta studie- och yrkesvägledare Michaela Säll, michaela.sall@edu.upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 11 augusti 2023