Stöd, trygghet, elevhälsa

Skolans mål är att alla elever ska trivas och känna sig trygga. Om du som elev är trygg och har en lugn arbetsmiljö har du goda möjligheter att nå framgång med dina studier.

Studievägledare

Foto: Eva Dalin

Elevhälsoteam

För att säkerställa snabb tillgång till rätt stöd finns ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare. Dessa arbetar kontinuerligt med elevärenden av olika slag.

Elevhälsoteamet jobbar i ett nära samarbete med mentorer och vid behov även med externa insatser såsom, socialtjänst, polis, BUP, Maria Ungdom, vårdcentraler och sjukhus.

Det pågår ständigt ett förebyggande arbete på skolan där vi bland annat jobbar med likabehandling och antidrogarbete.

För några år sedan startade vi även ett projekt, Mentorer i VåldsPrevention (MVP), som har varit väldigt lyckat och som gjort att färre elever känner sig kränkta jämfört med skolor runt om i länet.

Kontakt till elevhälsoteamet (EHT)

Tora Lundblad

Biträdande rektor
Telefon: 08-590 972 79
E-post: tora.lundblad@edu.upplandsvasby.se

Kenneth Ekholm

Kurator
Telefon: 08-590 97109 eller 073-910 4009
E-post: kenneth.ekholm@edu.upplandsvasby.se

Frida Caglayan

Skolsköterska
Telefon: 08-590 978 50
E-post:frida.caglayan@edu.upplandsvasby.se

Michaela Säll

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 073-910 48 09 eller 08-590 978 10
E-post: michaela.sall@edu.upplandsvasby.se

Berfin Acar

Socialpedagog
Telefon: 073-910 4624 eller 08-590 976 24
E-post: berfin.acar@edu.upplandsvasby.se

Eva Lindman Marco

Skolpsykolog
Telefon: 073-910 46 23 eller 08-590 976 23
E-post: eva.lindman.marco@edu.upplandsvasby.se

På skolan finns heltidsmentorer som hjälper och stöttar dig med hela din studiesituation. Du träffar din mentor varje vecka på mentorstid.

Mentorn håller även i utvecklingssamtal 1 gång varje termin.

Kontakt

Amanuel Melki

Mentor samhällsvetenskapsprogrammet
Telefon: 08-590 974 88
E-post: amanuel.melki@edu.upplandsvasby.se

Berfin Acar (Michael Mebratu är tjänstledig under lå 23/24)

Mentor ekonomiprogrammet och hotell- och turismprogrammet
Telefon: 08-590 975 03
E-post: berfin.acar@edu.upplandsvasby.se

Ranja Masoud

Mentor naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och språkintroduktionsprogrammet
Telefon: 08-5909 72 64
E-post: ranja.masoud@edu.upplandsvasby.se

Ingela Fogelberg

Mentor individuellt alternativ
Telefon: 08-5090 17 74
E-post: ingela.fogelberg@edu.upplandsvasby.se

Kommunen har en olycksfallsförsäkring för alla elever.

Du anmäler själv

Om eleven råkar ut för en skada är det vårdnadshavaren eller eleven själv som anmäler skadan. Skadeanmälan gör du på Stockholmsregionens försäkring AB:s webbplats.

Anmäl olycksfall på Stockholmsregionens försäkring AB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Olika försäkringar har olika villkor

Exakt vad som ingår i en försäkring och vilka villkor som finns hittar du på Stockholmregionens försäkring AB:s webbplats.

Försäkringsvillkor på Stockholmsregionens försäkring AB:s webbplats Länk till annan webbplats.


Kontakt med skolhälsovården

Är du elev och vill komma i kontakt med kurator, skolsköterska eller psykolog? Personalen har tystnadsplikt och du kontaktar med dem via e-post. Du kan också söka upp dem när de har drop-in.

Frida Caglayan, skolsköterska

Telefon: 08-590 978 50
E-post: frida.caglayanl@edu.uppladsvasby.se

Kenneth Ekholm, kurator

Telefon: 08-590 979 20 eller 073-910 49 20
E-post: kenneth.ekholm@edu.upplandsvasby.se

Hälsobesök

Varje elev erbjuds ett hälsobesök. Inför besöket ska du fylla i ett digitalt formulär. Formuläret är utgångspunkten för samtalet och förutom hälsoenkäten får du väga och mäta dig. Vid behov undersöks rygg, hörsel och syn. Kompletteringar av vaccinationer sker före 18 års ålder.

 

Instruktioner till hur du fyller i hälsoenkäten Pdf, 363 kB.


Hos studie- och yrkesvägledaren kan du få hjälp med att planera din studietid på gymnasiet. Du kan till exempel få information om olika individuella val och vad som krävs för att få en gymnasieexamen. Du kan även få vägledning om framtida studier och yrken.

Boka gärna tid hos din studie- och yrkesvägledare.

Kontakt

Michaela Säll

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 073-910 48 09 eller 08-590 978 10
E-post: michaela.sall@edu.upplandsvasby.se


Väsby nya Gymnasium har ett samarbete med Väsby läkargrupp gällande psykisk hälsa för barn, unga och familjer.

Väsby läkargrupp vänder sig till dig som är förälder eller ungdom.

Förälder

Hamnar du i ständiga konflikter med ditt barn eller tonåring? Är du orolig över ditt barn eller ungdoms skolgång eller umgänge? Upplever du att du inte räcker till som förälder och vill tala med någon?

Ungdom

Är du ofta stressad, ledsen och uppgiven? Känner du dig överdrivet orolig i sociala situationer? Har du svårt att sova? Återkommande magont och huvudvärk?

Här finns hjälp att få

Väsby läkargrupp har verksamhet med mottagning för psykisk hälsa hos barn och ungdomar. Deras KBT-psykologer tar emot barn, ungdomar, föräldrar och hela familjer. Hit kan du vända dig för behandling, råd och stöd i ett tidigt skede.

Vården är kostnadsfri och det behövs ingen remiss från läkare. Du behöver inte heller lista dig vid vårdcentralen för att boka tid.

 

För tidsbokning och information kontakta skolsköterskemottagningen på 08-594 210 40 eller Väsby läkargrupp. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 7 maj 2024